Til hovedinnhold
Viser 351–360 av 963 treff.
 • Trinn 5 Et gjenkjennelig ord

  30.05.2023 | Kapittel

  Legg til rette for å skrive selv, dvs. individuell skriving der de "skribler" med alfabetet og mellomromstasten - og vi har fokuset på hva de «skriver» (mening) Tips I tillegg legger vi til rette for gode ...
 • Den alfabetiske koden

  30.05.2023 | Kapittel

  ...lære å lese og skrive er å inneha en bevissthet om språklyder, stavelser, rim og rytme. Innsatsen rettes mot å oppfatte og tenke på lydene i språket som man møter rundt seg. Deretter skal de veiledes via ...
 • For foreldre til barn med nyoppdaget hørselstap (God Start)

  31.08.2023 | Kapittel

  ...på kurs. Det er ønskelig at familien har fått Strakstilbud før første samling. Rettigheter Deltakere på God start har rett til opplæringspenger fra NAV. Foreldre må selv informere arbeidsgivere om planlagt ...
 • Slik jobber Statped med løpsk tale

  03.06.2020 | Artikkel

  ...forskning, fagutvikling og direkte logopedarbeid. Individbaserte tjenester En individtjeneste er rettet mot en person og hjelpeapparatet rundt personen (nærpersoner, oppfølgende logoped og andre fagpersoner) ...
 • I videregående opplæring

  19.03.2022 | Kapittel

  ...som har spesialundervisning har rett på inntil to år ekstra når de trenger det for å nå den enkeltes opplæringsmål, basert på en sakkyndig vurdering, se Opplæringsloven § 3-1. Inkludering handler om å ...
 • Planlegging og samarbeid

  28.09.2023 | Kapittel

  ...å få på plass, medan andre tilretteleggingar og måtar å organisere opplæringa på kan vurderast undervegs. Kva for eit klasserom skal eleven ha? Kvar på skolen ligg det? Skal det leggast lydabsorberende ...
 • GraphoGame

  26.06.2018 | App

  ...og treningsopplegg. Spillet er enkelt å bruke og du får hint om hva du skal gjøre. Ved oppstart oppretter du bruker og velger utseende på din figur. Gjennom ulike oppgaver og spill jobber du først med å ...
 • Vi deler språk med noen, men vennskap og klasse er også viktig

  28.03.2017 | Kapittel

  Det tredje perspektivet retter seg mot det å ha ulike tilhørigheter i jevnaldergruppen. Barna var opptatt av muligheten til å bruke morsmålet seg imellom, men var samtidig veldig bevisste på at andre uten ...
 • 1.3 Sirkel i sirkelen

  04.03.2024 | Kapittel

  ...videoen over danner noen av barna en spontan sirkel i sirkelen rundt Indiane. Barna ser at hjelperen «retter» på Indianes sokk. Ett av barna informerer Indiane om samlingsstund ved å legge en kloss i hendene ...
 • Laget rundt barnet

  06.04.2021 | Kapittel

  ...har hovedrolla har ikkje ansvar for overgangsprosessen, men har rettar som skal sikre ein god overgang og vidare tilpassa opplæring har rett til å bli høyrt, noko alle i laget rundt barnet har ansvar for ...