Til hovedinnhold
Viser 361–370 av 921 treff.
 • Tilgjengelighet og inkludering

  07.02.2022 | Kapittel

  ...viktig at tegnspråklige barn også har tilgang på miljøer der de kan snakke direkte med andre, på tegnspråk. Språkrådet er tydelig på at tolk ikke kan erstatte tilgang på tegnspråkmiljø. Litteratur - De Meulder ...
 • Tilrettelegging og organisering

  06.04.2021 | Kapittel

  Skolen må tilrettelegge for at elevar med nedsett høyrsel skal få best mogleg tilgang til undervisning og få gode vilkår for å vere aktive deltakarar i læringsmiljøet.  Høyrselskompetanse hos leiarar, ...
 • Tilrettelegging for et godt språkmiljø

  04.08.2023 | Kapittel

  ...ryddig struktur i samtaler og ved annen språklig aktivitet. Da blir det lettere å ta felles fokus og rette oppmerksomheten sin mot språket. Visuell støtte Bruk av tankekart, bilder, tegn, symboler og konkretisering ...
 • Vennskap blant elever som bruker ASK på 1.– 4. trinn

  02.06.2017 | Prosjekt

  ...utvikling av barns vennskap. Tross den betydelige forskningen om vennskap har forskere imidlertid rettet liten oppmerksomhet mot vennskap blant barn med funksjonsnedsettelser, inkludert barn som bruker ...
 • Hva er programmering?

  01.03.2021 | Kapittel

  er en del av prosessen med å programmere. Koding handler derimot ikke om å planlegge, feilsøke, rette opp feil og samarbeide slik som begrepet programmering rommer. Du kan derfor ikke bruke koding som ...
 • Algoritme og algoritmisk tenkning

  10.08.2021 | Kapittel

  ...å feilsøke.    I prosessen med å bake boller, eller strikke en genser, oppdager du gjerne feil og retter dem opp. Du må løse mindre steg for å komme videre, og fortsette og holde ut til du har ønsket resultat ...
 • Happy Apping webinar: Lese- og skrivestøtte i Office 365

  22.04.2020 | Video

  ...diktering Gjøre trykt tekst mer tilgjengelig Formidling gjennom andre kanaler enn det skriftlige Tilgang til lærestoff ...
 • Legobrett

  24.09.2020 | Konkret materiell

  ...for skoler og barnehager. Inntil den er på plass, kan du ta kontakt på laeremidler@statped.no for tilgang på dette produktet. Lånes normalt ut for et skoleår. Returneres etter bruk. Bestilles på e-post: ...
 • Kartlegging hos hørselshemmede

  23.05.2023 | Artikkel

  ...ikke utvikles i takt med skolens krav mangel på systematisk kontinuerlig leseundervisning for lite tilgang til samtaler og diskusjoner i klasserommet Viktig å dokumentere elevenes kompetanse Det er viktig ...
 • Happy Apping – Lese og skrivestøtte på Chromebook

  23.04.2020 | Video

  ...diktering) Gjøre trykt tekst mer tilgjengelig Formidling gjennom andre kanaler enn det skriftlige Tilgang til lærestoff ...