Til hovedinnhold
Viser 391–400 av 965 treff.
 • Fysisk tilrettelegging i barnehagen når barn har nedsatt hørsel

  15.06.2016 | Artikkel

  Kravene til akustikk og belysning i barnehager og skoler er gitt i forskriftene til plan- og bygningsloven. Det er barnehageeier som har ansvar for at lokalene tilfredsstiller kravene. Målinger blir foretatt ...
 • Skole - hjem samarbeid

  10.02.2020 | Kapittel

  ...skole og hjem er en viktig faktor for at hverdagen og rehabiliteringen skal fungere godt ifølge Opplæringsloven § 1-1 om skole-hjem samarbeid. Foreldre er sårbare i et slikt samarbeid, og har ofte hatt en ...
 • Kontaktlæreren

  14.01.2019 | Bok/hefte

  ...oppgave og mandat. De tre første kapitlene er viet kontaktlærerens oppgaver i henhold til opplæringslæringslova. I de neste kapitlene legges det vekt på å gi en best mulig innsikt i grunnleggende forutsetninger ...
 • – Vær tydelig når barnet har språkforstyrrelser

  10.11.2023 | Artikkel

  ...er det ekstra viktig at du ikke dobbeltkommuniserer. – Hvis du smilende sier «Neeeii, det er ikke lov å slå», vil eleven legge merke til at du smiler og tenke «ros» samtidig som han hører at det er et ...
 • Eksempler på apper til å lage og dele planer

  24.10.2019 | Kapittel

  Læringsplattformen Showbie kan brukes til å dele individuelt tilpassede planer og planer for alle elevene. Foreldretilgangen i appen gjør at foreldre også kan følge med og forbedrede eleven på hva som skal skje. Tilbake ...
 • IKT for punktskriftbrukere

  14.03.2024 | Artikkel

  ...derfor viet størst plass i denne ressursen. Noen foretrekker Mac med operativsystemet macOS, som gir tilgang til innholdet på skjermen via skjermleseren VoiceOver. En Chromebook kan brukes med skjermleseren ...
 • SHAPE CODING® systemet

  19.01.2024 | Artikkel

  ...intervensjon SHAPE CODING® systemet som støtte i annet språkarbeid Etter fullføring av kurset, så får du tilgang til materiell som du kan bruke for å gjennomføre undervisning med SHAPE CODING® systemet.  SHAPE ...
 • Overfør lyd fra PC, mobil eller nettbrett til høreapparat og CI

  01.03.2021 | Artikkel

  For å sikre et inkluderende læringsmiljø, på skolen og hjemme, må elever med nedsatt hørsel få tilgang til god lyd når de må bruke digitale enheter, som nettbrett, PC, mobil eller interaktive tavler. 
 • Domstolene

  10.10.2016 | Nettressurs

  ...du informasjon på tegnspråk om noen av prinsippene som ligger til grunn for det norske rettssystemet, og om rettens sammensetning i ulike saker og instanser. Det er også en egen side med 40 juridiske uttrykk ...
 • Sosiale historier

  16.03.2017 | Artikkel

  ...korona" er spesielt rettet mot elever med autismespekterforstyrrelser og andre som trenger konkrete beskrivelser for å mestre ulike situasjon. Under finner du lenker til to bøker - en rettet mot barn og en ...