Til hovedinnhold
Viser 401–410 av 921 treff.
 • Sosiale historier

  16.03.2017 | Artikkel

  ...korona" er spesielt rettet mot elever med autismespekterforstyrrelser og andre som trenger konkrete beskrivelser for å mestre ulike situasjon. Under finner du lenker til to bøker - en rettet mot barn og en ...
 • Book Creator for hørselshemmede i barnehage og skole

  12.02.2020 | Kapittel

  I Rammeplan for barnehagen blir barnehagens digitale praksis beskrevet. Personalet skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. Gjennom arbeid ...
 • Skolen som rehabiliteringsarena

  05.03.2020 | Kapittel

  ...evalueres jevnlig, da funksjon til eleven kan være i stadig endring. Alle har rett til tilpasset opplæring ifølge Opplæringsloven § 1-3.Ulike tiltak kan settes inn fra skolens side, men dette må som nevnt ...
 • Fellesskap i lek og læring spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

  23.08.2021 | Bok/hefte

  ...samarbeidet med barnehager og skoler i arbeidet med å utvikle en kunnskapsbasert praksis. Antologien retter seg mot studenter og ansatte som jobber i barnehage og skole, og andre som har interesse for fagfeltet ...
 • Tiltak i skole

  10.02.2020 | Kapittel

  Sakkyndig vurdering er en utredning og tilråding som skal si noe om innhold, omfang og organisering (Opplæringsloven§ 5-3). E Skolen ved rektor skriver enkeltvedtak som inneholder den faktiske undervisningen. Den ...
 • Dette kan du forvente av Statped

  14.12.2023 | Kapittel

  Statped skal levere lik tilgang og lik kvalitet på våre tjenester Lik tilgang og lik kvalitet på tjenester må forstås ut fra rollen Statped har som støtte til kommuner og fylkeskommuner, og det som er ...
 • Samtaler og innlegg i Teams

  18.09.2020 | Kapittel

  ...personen meldingen er ment for, vil det dukke opp et varsel på mobilen/nettbrettet. På pc-en kan du få tilgang til innlegg ved å velge Nylige aktiviteter (feed) ved å trykke Ctrl+1 (tallet 1 på tallrekka over ...
 • Hørsel og omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...vanskelige situasjoner. Elever med nedsatt hørsel har mindre tilgang på lyd og kan derfor ha et mer begrenset ordforråd enn jevnaldrende. Legger du til rette for dette når du lager innholdet i undervisningsressursen ...
 • Epilepsi

  07.02.2023 | Kapittel

  Epilepsi må håndteres på en omsorgsfull og medisinsk forsvarlig måte. Fagpersoner bør ha enkel tilgang til prosedyrebeskrivelser som forteller hvordan epilepsi kan håndteres og følges opp.  Mer om eplepsi ...
 • Kartlegg hva som må på plass

  22.06.2022 | Artikkel

  ...gruppesammensetning være? Hvor mange elever i gruppen? Hvor mange lærere på trinnet? Har valgt klasserom tilgang til grupperom? – Mange av disse valgene kan kanskje tas relativt tidlig, forklarer Ølander. Psykososial ...