Til hovedinnhold
Viser 401–410 av 955 treff.
 • Trinn 9 En eller to komplette/fullstendige setninger

  30.05.2023 | Kapittel

  I tillegg legger vi til rette for gode skriftspråklige aktiviteter som å:  Fortsatt et fokus på leseforståelsesstrategier Jobbe videre med å lese med den indre stemmen Gi tilgang til mange ulike bøker på ...
 • Tilrettelagte læremidler

  12.06.2023 | Kapittel

  Elever som bruker punktskrift, har rett til tilrettelagte læremidler i opplæringen. Med tilrettelagte læremidler menes lærebøker, taktile illustrasjoner og annet materiell til bruk i undervisning. Skolen ...
 • Tilrettelegging

  05.11.2020 | Kapittel

  ...utnytte mulighetene på en god måte er det viktig at skolen og læreren støtter elevene og legger til rette for god pedagogisk bruk. I de første skoleårene er det å lære skriving og lesing viktige aktiviteter ...
 • Lesehastighet og «helordslesing»

  04.08.2023 | Kapittel

  Det er stort fokus på lesehastighet i skolen og det finnes mange programmer som lover økt lesehastighet. For elever som ennå ikke er trygge på den fonologiske avkodingen, må det arbeides med å etablere ...
 • Hvordan tilrettelegge?

  22.10.2019 | Kapittel

  ...hverdagen. I tillegg trenger de å øve på stressmestring og eventuelle andre tilrettelegginger for tilgang til informasjon og støtte. Dette kan bidra til å dempe stress og fremme mestring i faglige og sosiale ...
 • Lån skolelydbøker til deg selv

  05.07.2018 | Tjeneste

  Som lærer har du ikke ordinær rett til å låne skolelydbøker, men til å gjøre deg kjent med aktuelle bøker til bruk i undervisningen. Det er gratis å låne, og du kan låne så mange bøker du behøver.  Logg ...
 • ChromeVox for Chromebook

  08.03.2024 | Kapittel

  ...ligger ChromeVox-panelet øverst i skjermbildet. Panelet er delt inn i kategorier som gir en oversikt over tilgjengelige funksjoner i aktuell app og en del innstillinger. Panelet med kommandomenyene er «tilgjengelig» ...
 • Spesialundervisning

  03.06.2021 | Kapittel

  ...hvordan det undervises i klasserommet. Lange økter med tavleundervisning gjør det vanskelig å legge til rette for individuell tilpassing av lærestoff. Forskning peker for eksempel på at stasjonsundervisning skaper ...
 • Språk og kommunikasjon

  19.03.2022 | Kapittel

  ...trenger alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Opplæringsloven § 3-13 slår fast at elever, lærlinger og lærekandidater med behov for ASK har rett til å benytte denne kommunikasjonsformen i opplæringen ...
 • Digitale kommunikasjonsmidler - hva finnes?

  16.03.2023 | Kapittel

  ...kommunikasjonsmidler. Lov om folketrygd regulerer hvem som kan søke om hjelpemiddel. Personer som har en sykdom, skade eller lyte, og vanskene er vedvarende (over 2 år) har rett til å søke. Det er viktig ...