Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 401 - 410 av 833 treff.

 • Tilrettelegging for deltakelse

  19.03.2022 | Kapittel

  ...sammenhenger kan kreve sosial samhandling, for eksempel gruppearbeid.  Her er det viktig at lærer legger til rette for deltakelse. Aktuelle tiltak ved gruppearbeid kan være: Lærer «skreddersyr» gruppesammensetningen ...
 • Talesyntese

  01.12.2020 | Kapittel

  ...elever kan ha nytte av, men for elever som strever med avkoding kan det være helt nødvendig for å få tilgang til innholdet i teksten. Talesyntese funger på de fleste språk. Mange som har leseutfordringer synes ...
 • Wander

  01.04.2019 | App

  ...enn et fotografi kan gi. Wander er en spennende og nyttig app å bruke i undervisningen, der du får tilgang til omtrent hele verden gjennom en virkelighetsnær opplevelse. Flere kan logge seg på og utforske ...
 • Tospråklighet og opplæring av hørselshemmede

  14.10.2016 | Bok/hefte

  Kapitlet tar opp utfordringer for barnehager og skoler som skal gi hørselshemmede barn og elever tilgang til læringsmiljøet for på lik linje med hørende.    Redaktører er Marc Marschark, USA, Gladys Tang ...
 • Tourettes syndrom og kartlegging

  03.11.2021 | Kapittel

  Både barn i barnehagen og elever i skolen har rett til å bli hørt i situasjoner som omhandler dem, og det å hente ut barnets/elevens stemme er lovpålagt. De fleste elever er avhengige av en trygg og god ...
 • Hørselstap og teknisk tilrettelegging

  09.06.2016 | Artikkel

  Teknisk tilrettelegging for hørselstap handler om å øke tilgangen til lyd med hørselstekniske hjelpemidler for å skape så gode lytteforutsetninger som mulig. Dette kan gjøres gjennom hjelpemidler som gir ...
 • Tegnkort - Hva gjør Lotta og Milo?

  14.05.2020 | Bok/hefte

  ...arbeidet med språkstimulering i barnehagen. Se udir.no/rammeplan for barnehagen/språkveileder. TegnKort retter seg både til tegnspråklige barn, og barn som ikke har norsk tegnspråk som et av sine språk.Aktivitetene ...
 • Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

  04.03.2016 | Veileder

  ...og foresatte skal være aktive parter i samarbeidet, og arbeidet skal skje i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Veilederen er bygd opp i tre deler og inneholder: Rammebetingelser for samarbeid og ...
 • Kva er best for barnet?

  06.04.2021 | Kapittel

  Barnet sitt beste og retten til å bli høyrd Barn veit ofte godt kva som er bra for dei, og kva dei vil – sjølv i svært ung alder. Barnehagar og skolar har ulike rutinar før skolestart. Som ein del av rutinane ...
 • Til ungdommen – for livsmestring

  11.11.2022 | Nettressurs

  ...livsmestring gi elevene kompetanse som fremmer god fysisk og psykisk helse. Undervisningen skal legge til rette for at elevene lærer å ta ansvarlige livsvalg og får støtte til å utvikle et positivt selvbilde og ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!