Til hovedinnhold
Viser 401–410 av 963 treff.
 • Hvordan tilrettelegge?

  22.10.2019 | Kapittel

  ...hverdagen. I tillegg trenger de å øve på stressmestring og eventuelle andre tilrettelegginger for tilgang til informasjon og støtte. Dette kan bidra til å dempe stress og fremme mestring i faglige og sosiale ...
 • Lån skolelydbøker til deg selv

  05.07.2018 | Tjeneste

  Som lærer har du ikke ordinær rett til å låne skolelydbøker, men til å gjøre deg kjent med aktuelle bøker til bruk i undervisningen. Det er gratis å låne, og du kan låne så mange bøker du behøver.  Logg ...
 • ChromeVox for Chromebook

  08.03.2024 | Kapittel

  ...ligger ChromeVox-panelet øverst i skjermbildet. Panelet er delt inn i kategorier som gir en oversikt over tilgjengelige funksjoner i aktuell app og en del innstillinger. Panelet med kommandomenyene er «tilgjengelig» ...
 • Domstolene

  10.10.2016 | Nettressurs

  ...du informasjon på tegnspråk om noen av prinsippene som ligger til grunn for det norske rettssystemet, og om rettens sammensetning i ulike saker og instanser. Det er også en egen side med 40 juridiske uttrykk ...
 • Sosiale historier

  16.03.2017 | Artikkel

  ...korona" er spesielt rettet mot elever med autismespekterforstyrrelser og andre som trenger konkrete beskrivelser for å mestre ulike situasjon. Under finner du lenker til to bøker - en rettet mot barn og en ...
 • Spesialundervisning

  03.06.2021 | Kapittel

  ...hvordan det undervises i klasserommet. Lange økter med tavleundervisning gjør det vanskelig å legge til rette for individuell tilpassing av lærestoff. Forskning peker for eksempel på at stasjonsundervisning skaper ...
 • Excel

  08.03.2024 | Kapittel

  Alt+f r (for Alternativer) l (for Lagre) Tab Alt+a for Standard filplassering (Du hopper direkte til rett felt i høyre kolonne) Skriv inn stien til mappa du vil skal være standard (tips: kan kopiere fliste ...
 • Trinn 8 Setningsledd på mer enn tre ord

  30.05.2023 | Kapittel

  Nivå I tillegg legger vi til rette for gode skriftspråklige aktiviteter som:  Aktiviteter med leseforståelse (bevisstgjøring i å lese med sin indre stemme) Uavhengig tilgang til bøker Gjentatt lesing av ...
 • Trinn 9 En eller to komplette/fullstendige setninger

  30.05.2023 | Kapittel

  I tillegg legger vi til rette for gode skriftspråklige aktiviteter som å:  Fortsatt et fokus på leseforståelsesstrategier Jobbe videre med å lese med den indre stemmen Gi tilgang til mange ulike bøker på ...
 • Tilrettelagte læremidler

  12.06.2023 | Kapittel

  Elever som bruker punktskrift, har rett til tilrettelagte læremidler i opplæringen. Med tilrettelagte læremidler menes lærebøker, taktile illustrasjoner og annet materiell til bruk i undervisning. Skolen ...