Til hovedinnhold
Viser 411–420 av 949 treff.
 • Fellesskap i lek og læring spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

  23.08.2021 | Bok/hefte

  ...samarbeidet med barnehager og skoler i arbeidet med å utvikle en kunnskapsbasert praksis. Antologien retter seg mot studenter og ansatte som jobber i barnehage og skole, og andre som har interesse for fagfeltet ...
 • Taktile symboler og planer

  27.06.2013 | Artikkel

  ...informasjon om omgivelsene. Særlig gjelder dette de med sammensatte vansker. Oppmerksomheten er ofte rettet mot detaljer og bit-for-bit-informasjon. Mange får dermed ikke den oversikten som skal til for å ...
 • Psykososial utvikling for barn, unge og voksne født med spalte

  13.03.2024 | Artikkel

  ...ved behov etter samtykke fra foresatte og eleven etter fylte 15 år. Informasjon og tips Informasjon rettet mot deg som er født med en spalte De fleste mennesker opplever å få kommentarer på den man er i løpet ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringen

  04.08.2023 | Kapittel

  ...leseutvikling. Tilpasset opplæring I norsk skole er prinsippet om tilpasset opplæring lovfestet i Opplæringsloven (§2-1). Det betyr at læreren skal tilpasse og differensiere undervisningen slik at alle ...
 • Samtaler og innlegg i Teams

  18.09.2020 | Kapittel

  ...personen meldingen er ment for, vil det dukke opp et varsel på mobilen/nettbrettet. På pc-en kan du få tilgang til innlegg ved å velge Nylige aktiviteter (feed) ved å trykke Ctrl+1 (tallet 1 på tallrekka over ...
 • Tjenester fra Statped

  05.01.2024 | Kapittel

  ...det funksjonelle utredninger i Statped, der en ser på hvordan det kombinerte sansetapet påvirker tilgangen til læring og utvikling. ' Slike funksjonelle utredninger kan skje i barnehage, skole eller hjem ...
 • Videomøte ved bruk av Cisco Webex Meeting

  08.06.2020 | Artikkel

  ...brukervilkårene. Fyll ut navnet og e-postadressen din, og trykk på Join. Godta at appen skal få tilgang til mikrofonen og kameraet. Godta forslaget "Use Internet for audio", og trykk på Next. Trykk på ...
 • Tematavler om krigen i Ukraina

  25.02.2022 | Artikkel

  ...å kunne få til en samtale? Hvilke pronomen, verb, substantiv eller andre ordklasser trenger dere tilgang til? Eksempler på ordforråd knyttet til temaet «Krisen i Ukraina» sortert under ordklasser er: Pronomen ...
 • Vurdere bruk av taktile illustrasjoner

  04.12.2023 | Kapittel

  Taktile illustrasjoner kan gi eleven tilgang til informasjon og øke forståelsen for innhold i ulike fag, men nytteverdien av slike illustrasjoner er likevel begrenset. Noen ganger kan det være mer hensiktsmessig ...
 • Eksekutive vansker

  23.10.2019 | Kapittel

  ...og ulike lærevansker får utfordringer knyttet til disse ferdighetene som konsekvens av manglende tilgang på informasjon og psykososiale forhold. Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale ...