Til hovedinnhold
Viser 421–430 av 921 treff.
 • Epilepsi

  07.02.2023 | Kapittel

  Epilepsi må håndteres på en omsorgsfull og medisinsk forsvarlig måte. Fagpersoner bør ha enkel tilgang til prosedyrebeskrivelser som forteller hvordan epilepsi kan håndteres og følges opp.  Mer om eplepsi ...
 • Kartlegg hva som må på plass

  22.06.2022 | Artikkel

  ...gruppesammensetning være? Hvor mange elever i gruppen? Hvor mange lærere på trinnet? Har valgt klasserom tilgang til grupperom? – Mange av disse valgene kan kanskje tas relativt tidlig, forklarer Ølander. Psykososial ...
 • Camilla og Latifa - interaktive oppgaver

  01.09.2016 | Nettressurs

  ...oppgavene må de lastes ned på egen maskin (pdf format) Fyll inn direkte i PDF-filen. Oppgavene har tilgang på fasit slik at elevene kan få umiddelbar tilbakemelding på om de har svart riktig.  Statped ...
 • Dina den døve dinosauren

  18.11.2016 | Bok/hefte

  ...hennes ikke vil at hun skal lære seg tegnspråk.  Bok på 32 sider med tekst og illustrasjoner samt tilgang til video der boken er innlest på tegnspråk (med stemmetolk). Historien handler om en døv dinosaur ...
 • Flere språk gir fordeler

  17.09.2018 | Artikkel

  ...fordi man tenker at det er lettere å lære seg norsk. Begrunnelsen er gjerne at norsk gir lettere tilgang på et språkmiljø, lærere og læringsressurser. Derfor ønsker de ofte at opplæringen foregår på norsk ...
 • Revealing hidden potentials

  06.10.2020 | Bok/hefte

  ...har ofte et skjult kognitivt potensiale som omgivelsene ikke alltid oppdager. Dette kan påvirke tilgang til kommunikasjon og muligheten til å utvikle et taktilt språk, og utredninger bør være basert på ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringen

  04.08.2023 | Kapittel

  ...leseutvikling. Tilpasset opplæring I norsk skole er prinsippet om tilpasset opplæring lovfestet i Opplæringsloven (§2-1). Det betyr at læreren skal tilpasse og differensiere undervisningen slik at alle ...
 • Evernote

  20.09.2019 | App

  ...skrivevansker. I Evernote kan du bruke flere formater når du jobber med fagstoff. Når du legger til rette for at eleven får støtte til struktur og organisering, kan det redusere stress og hjelpe eleven til ...
 • Taktile symboler og planer

  27.06.2013 | Artikkel

  ...informasjon om omgivelsene. Særlig gjelder dette de med sammensatte vansker. Oppmerksomheten er ofte rettet mot detaljer og bit-for-bit-informasjon. Mange får dermed ikke den oversikten som skal til for å ...
 • Trinn 1 Tegning

  30.05.2023 | Kapittel

  ...personen linjer og kurver som ser ut til å representere noe. Se bildet under. Trinn 1 Å legge til rette for skriving på trinn 1 Personer som er på dette trinnet, trenger daglig mange og gode erfaringer ...