Til hovedinnhold
Viser 431–440 av 965 treff.
 • Utforming

  12.05.2015 | Kapittel

  ...du langs sidene på enheten, vil du finne noen knapper og tilkoblingspunkter. På den ene kortsiden, rett under der «hjem»-knappen er, er det oftest tilkobling for en USB-kabel som du bruker når du skal lade ...
 • Hørsel og omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...vanskelige situasjoner. Elever med nedsatt hørsel har mindre tilgang på lyd og kan derfor ha et mer begrenset ordforråd enn jevnaldrende. Legger du til rette for dette når du lager innholdet i undervisningsressursen ...
 • Webmail

  21.12.2023 | Kapittel

  ...gratis, og abonnentene får rikelig med plass til å lagre e-post. Når en logger inn på Gmail, kommer en rett til innboksen. Gmail innboks med standardvisning Gmails standardvisning oppleves som uoversiktlig ...
 • Dette kan du forvente av Statped

  14.12.2023 | Kapittel

  Statped skal levere lik tilgang og lik kvalitet på våre tjenester Lik tilgang og lik kvalitet på tjenester må forstås ut fra rollen Statped har som støtte til kommuner og fylkeskommuner, og det som er ...
 • Evernote

  20.09.2019 | App

  ...skrivevansker. I Evernote kan du bruke flere formater når du jobber med fagstoff. Når du legger til rette for at eleven får støtte til struktur og organisering, kan det redusere stress og hjelpe eleven til ...
 • Flerspråklighet og tidlig innsats

  02.09.2022 | Artikkel

  ...identifisere behov og legge til rette for god læring. Nyttig i samtale med foreldre I en tidlig fase, hvor man ikke behersker språket, er det ekstra viktig å legge til rette for sosial samhandling, også utenfor ...
 • Veilederen Spesialundervisning

  01.08.2016 | Veileder

   Du finner også informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn og om saksgangen. Veilederen fra utdanningsdirektoratet inneholder: Tilpasset opplæring Retten til spesialundervisning oversikt ...
 • Pedagogisk tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel

  16.06.2016 | Artikkel

  ...praktiske løsninger på utfordringer i opplæringssituasjoner. Lær hvilke hensyn må ta for å  legge til rette for kommunikasjon og deltakelse for og med eleven. På bølgelengde Fysiske rammer gode lytteforhold ...
 • Digital lese- og skrivestøtte

  08.09.2017 | Artikkel

  ...for elever med dysleksi. Dette innebærer å ha oppdatert kunnskap om ulike løsninger og legge til rette for god bruk. Det er likevel sånn at pedagogikken må styre teknologien. Digitale løsninger må ta utgangspunkt ...
 • Filmer om ulike hjerneskader

  01.12.2021 | Artikkel

  ...barn og unge som blir påført en hjerneskade, er det at skolen og omgivelser forstår og legger til rette for opplæring, helt avgjørende for hvordan livet blir videre. Junas historie endte godt, men hun må ...