Til hovedinnhold
Viser 441–450 av 949 treff.
 • Trinn 2 Skribling

  30.05.2023 | Kapittel

  ...forskjellen på å tegne og å skrive. De kan også peke ut bilde og skrift i en bok. I tillegg legger vi til rette for gode skriftspråklige aktiviteter som:  Høytlesing av bøker og vi leser samme boken flere ganger ...
 • Utforming

  12.05.2015 | Kapittel

  ...du langs sidene på enheten, vil du finne noen knapper og tilkoblingspunkter. På den ene kortsiden, rett under der «hjem»-knappen er, er det oftest tilkobling for en USB-kabel som du bruker når du skal lade ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i barnehagen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...språkutvikling». Barnehagen skal ha en pedagogisk plan og et bevisst forhold til hvordan de legger til rette for lek og læring for alle barn, også barn med et annet førstespråk enn norsk. Tilrettelegging for ...
 • Overgang barnehage - skole for hørselshemmede

  23.02.2016 | Bok/hefte

  Ny skolelov med rettigheter for tegnspråklige til opplæring i og på tegnspråk, skolestart ved 6-årsalder og økt behov for aktiv involvering av barnets nærmiljø stiller krav til omfattende og planlagt gjennomføring ...
 • Lese og skrivevansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...vil derfor komplisere opplæringen. Prinsipper for tilrettelegging Det er viktig å huske på at rettighetene elever har til lese- og skrivestøttende hjelpemidler også gjelder for matematikkfaget. De fonologiske ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringen

  04.08.2023 | Kapittel

  ...leseutvikling. Tilpasset opplæring I norsk skole er prinsippet om tilpasset opplæring lovfestet i Opplæringsloven (§2-1). Det betyr at læreren skal tilpasse og differensiere undervisningen slik at alle ...
 • Elever med nedsatt hørsel – tiltak på skolen

  10.06.2016 | Artikkel

  CI. Veiledning om lyttetrening vil gi fagpersoner kunnskap og innsikt i hvordan de kan legge til rette for lytting i skolehverdagen aktiviteter og oppgaver som bidrar til å styrke lytteferdighetene til ...
 • Flerspråklighet, tidlig innsats i barnehagen og tiltak på skolen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...identifisere behov og legge til rette for god læring. Nyttig i samtale med foreldre I en tidlig fase, hvor man ikke behersker språket, er det ekstra viktig å legge til rette for sosial samhandling, også utenfor ...
 • Pedagogens rolle

  19.02.2019 | Kapittel

  ...hverandre. De ser på hverandre, inspireres og vil gjøre det samme (Løkken, 1996). Når seende barn retter sin visuelle oppmerksomhet mot andre barn og prøver å komme seg bort til dem, forblir det blinde ...
 • Rådgivningskontor for syn og hørsel

  18.12.2023 | Kapittel

  ...deres nettverk. Kontoret hjelper med brev, søknader og skjema, samt gir informasjon om tilbud og rettigheter. Les mer om rådgivningskontor for hørselshemmede og deres nettverk. Syns- og hørselskontaktordningen ...