Til hovedinnhold
Viser 441–450 av 910 treff.
 • Øv på avlesing, plassering i tegnrommet

  06.03.2023 | Kapittel

  ...beskriver et bilde og elevene skal tegne det læreren sier. Etterpå vises fasit: Havnet tingene på rett sted på arket? Eksempel: Avlesningsoppgave - lokalisasjon Elevene får utdelt lapper i ulike farger ...
 • Flerspråklighet og tidlig innsats

  02.09.2022 | Artikkel

  ...identifisere behov og legge til rette for god læring. Nyttig i samtale med foreldre I en tidlig fase, hvor man ikke behersker språket, er det ekstra viktig å legge til rette for sosial samhandling, også utenfor ...
 • Kontrollsenter

  15.10.2021 | Kapittel

  Kontrollsenteret får du tilgang til uansett hvilken side du har åpen på iPaden. Hvis du har iPad med hjem-knapp må du sveipe opp fra bunn av skjermen, og dersom du har iPad uten hjem-knapp må du sveipe ...
 • Lån bøker til elever

  14.06.2018 | Tjeneste

  ...skoleår Når bøker er lånt Det er viktig at du som er lærer, sikrer eleven riktig tilgang til aktuelle lydbøker. Gå til Gi tilgang til bøker for elever.  Lurer du på noe? ...
 • Sakkyndig vurdering

  21.06.2022 | Kapittel

  ...brukes. Skolen må se til at skoledagen får et innhold som er preget av god pedagogisk praksis. Undervegs i skolegangen må skolen og PPT vurdere læringsutbyttet og læringsbehovet til eleven (se pkt. 1) ...
 • Tourettes syndrom og tilrettelegging i skolen

  03.11.2021 | Kapittel

  ...kartlegging må ligge til grunn for valgene av tiltak.  Kunnskap om TS i skolen Når man skal legge til rette for en god skolehverdag for en elev med TS, er kunnskap om og forståelse av vanskene det første tiltaket ...
 • Oppdage sansetapene

  11.05.2023 | Kapittel

  ...utredning av døvblindhet. Hørsel Fagavdeling syns- og hørselstap og døvblindhet bidrar med en tiltaksrettet utredning over tid. Dette omfatter bruk av syn, hørsel og taktil sans, kommunikasjon, utredning ...
 • Tegnspråkopplæring i grunnskolen

  27.09.2021 | Bok/hefte

  ...kunnskapstilegnelse og læring. Det er derfor kritisk at det kommer frem at elever med tegnspråk har varierende tilgang til språkmiljøet i klasserommet, og at dette kan være til hinder for elevenes likeverdige deltakelse ...
 • Å oppdage og utforske skriftspråket 1-5 trin

  31.05.2023 | Kapittel

  Hvilke situasjoner kan vi utnytte for å stimulere til skriving?  Hvilken metodikk kan vi legge til rette for og som stimulerer til utforsking i skriving for personer som er på et tidlig/ Emergent nivå? Stimulering ...
 • Hørselshemmede og hørende barn i barnehagen

  13.12.2016 | Artikkel

  Studien artikkelen bygger på, viser at barnehagen har flere utfordringer i arbeidet med å legge til rette for et inkluderende læringsmiljø der barn som har hørselshemninger, deltar.  Det krever at personalet ...