Til hovedinnhold
Viser 451–460 av 963 treff.
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringen

  04.08.2023 | Kapittel

  ...leseutvikling. Tilpasset opplæring I norsk skole er prinsippet om tilpasset opplæring lovfestet i Opplæringsloven (§2-1). Det betyr at læreren skal tilpasse og differensiere undervisningen slik at alle ...
 • Eksekutive vansker

  23.10.2019 | Kapittel

  ...og ulike lærevansker får utfordringer knyttet til disse ferdighetene som konsekvens av manglende tilgang på informasjon og psykososiale forhold. Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale ...
 • Større ikoner

  09.02.2021 | Kapittel

  velg Vis, og velg deretter Store ikoner, Middels store ikoner eller Små ikoner. Du kan også få tilgang til høyreklikk-menyen med hurtigtasten Shift + F10. Ikonvalg høyremeny bilde i tekstblokk Alternativt ...
 • Tjenester fra Statped

  05.01.2024 | Kapittel

  ...det funksjonelle utredninger i Statped, der en ser på hvordan det kombinerte sansetapet påvirker tilgangen til læring og utvikling. ' Slike funksjonelle utredninger kan skje i barnehage, skole eller hjem ...
 • Tematavler om krigen i Ukraina

  25.02.2022 | Artikkel

  ...å kunne få til en samtale? Hvilke pronomen, verb, substantiv eller andre ordklasser trenger dere tilgang til? Eksempler på ordforråd knyttet til temaet «Krisen i Ukraina» sortert under ordklasser er: Pronomen ...
 • Videomøte ved bruk av Cisco Webex Meeting

  08.06.2020 | Artikkel

  ...brukervilkårene. Fyll ut navnet og e-postadressen din, og trykk på Join. Godta at appen skal få tilgang til mikrofonen og kameraet. Godta forslaget "Use Internet for audio", og trykk på Next. Trykk på ...
 • Vurdere bruk av taktile illustrasjoner

  04.12.2023 | Kapittel

  Taktile illustrasjoner kan gi eleven tilgang til informasjon og øke forståelsen for innhold i ulike fag, men nytteverdien av slike illustrasjoner er likevel begrenset. Noen ganger kan det være mer hensiktsmessig ...
 • Utforming

  12.05.2015 | Kapittel

  ...du langs sidene på enheten, vil du finne noen knapper og tilkoblingspunkter. På den ene kortsiden, rett under der «hjem»-knappen er, er det oftest tilkobling for en USB-kabel som du bruker når du skal lade ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i barnehagen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...språkutvikling». Barnehagen skal ha en pedagogisk plan og et bevisst forhold til hvordan de legger til rette for lek og læring for alle barn, også barn med et annet førstespråk enn norsk. Tilrettelegging for ...
 • Fem sosiale ferdighetsområder

  18.03.2022 | Kapittel

  ...samarbeid er å følge regler og beskjeder. Positiv selvhevdelse handler om å hevde egne meninger og rettigheter på en positiv måte. Videre innebærer det å kunne be om hjelp, reagere hensiktsmessig på andres ...