Til hovedinnhold
Viser 451–460 av 949 treff.
 • ADHD og laget rundt eleven

  15.06.2022 | Kapittel

  ...avgjørende når skolen skal tilrettelegge. Barnet/eleven bør også være delaktig i samarbeidet, da det er lovpålagt at deres stemme skal bli hørt. Arbeidet med elever med ADHD kan føre til behov for hyppige møter ...
 • Fem sosiale ferdighetsområder

  18.03.2022 | Kapittel

  ...samarbeid er å følge regler og beskjeder. Positiv selvhevdelse handler om å hevde egne meninger og rettigheter på en positiv måte. Videre innebærer det å kunne be om hjelp, reagere hensiktsmessig på andres ...
 • Rådgivningskontor for syn og hørsel

  18.12.2023 | Kapittel

  ...deres nettverk. Kontoret hjelper med brev, søknader og skjema, samt gir informasjon om tilbud og rettigheter. Les mer om rådgivningskontor for hørselshemmede og deres nettverk. Syns- og hørselskontaktordningen ...
 • Sakkyndig vurdering

  21.06.2022 | Kapittel

  ...brukes. Skolen må se til at skoledagen får et innhold som er preget av god pedagogisk praksis. Undervegs i skolegangen må skolen og PPT vurdere læringsutbyttet og læringsbehovet til eleven (se pkt. 1) ...
 • Stor bokstav

  28.03.2023 | Kapittel

  I 6-punkts punktskrift markeres stor bokstav ved å sette punkt 6 rett foran bokstaven. Man må altså bruke to celler for å skrive stor bokstav. Bilde stor bokstav1 I 8-punkts punktskrift markeres stor bokstav ...
 • Andre ressurser

  24.04.2023 | Kapittel

  Berge har også skrevet en rekke artikler om tolket undervisning for døve og hørselshemmede elever, rettet mot lærere.  Litteratur - Berge m.fl ...
 • Oppgave – Hodet og øyebryn

  31.01.2023 | Kapittel

  Du jobber her. Nei, du jobber ikke her. Ranger dem før du trykker på fasiten for å se om du avleser rett.
 • Naturlige tegn

  09.02.2023 | Kapittel

  Neste gang du vil sjekke i tegnordboken hva tegnet for et ord er, tenk selv før du sjekker om du har rett.  Naturlige tegn ...
 • Praktisk informasjon

  30.01.2024 | Artikkel

  ...havet@scandichotels.com Konferansemiddag   Du melder deg på konferansemiddagen i påmeldingen, tre retters middag NOK 695,- Påmelding til middag er bindende. Drikke kommer i tillegg. Middagen avholdes på ...
 • Muligheter – utviklende og glade dager når eleven har multifunksjonshemming

  30.03.2016 | Artikkel

  ...utviklingshemming eller multifunksjonshemning. Engasjert personale Alle menneskene i denne boka har rett til individuelt tilrettelagt opplæring. Artiklene forteller om erfaringer i å sette dette ut i livet ...