Til hovedinnhold
Viser 461–470 av 964 treff.
 • Trinn 2 Skribling

  30.05.2023 | Kapittel

  ...forskjellen på å tegne og å skrive. De kan også peke ut bilde og skrift i en bok. I tillegg legger vi til rette for gode skriftspråklige aktiviteter som:  Høytlesing av bøker og vi leser samme boken flere ganger ...
 • Fem sosiale ferdighetsområder

  18.03.2022 | Kapittel

  ...samarbeid er å følge regler og beskjeder. Positiv selvhevdelse handler om å hevde egne meninger og rettigheter på en positiv måte. Videre innebærer det å kunne be om hjelp, reagere hensiktsmessig på andres ...
 • Rådgivningskontor for syn og hørsel

  18.12.2023 | Kapittel

  ...deres nettverk. Kontoret hjelper med brev, søknader og skjema, samt gir informasjon om tilbud og rettigheter. Les mer om rådgivningskontor for hørselshemmede og deres nettverk. Syns- og hørselskontaktordningen ...
 • Veilederen Spesialundervisning

  01.08.2016 | Veileder

   Du finner også informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn og om saksgangen. Veilederen fra utdanningsdirektoratet inneholder: Tilpasset opplæring Retten til spesialundervisning oversikt ...
 • Pedagogisk tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel

  16.06.2016 | Artikkel

  ...praktiske løsninger på utfordringer i opplæringssituasjoner. Lær hvilke hensyn må ta for å  legge til rette for kommunikasjon og deltakelse for og med eleven. På bølgelengde Fysiske rammer gode lytteforhold ...
 • Sosial inkludering

  04.08.2023 | Kapittel

  ...lærar som legg til rette for at elevar med språkvanskar finn sin plass i det sosiale fellesskapet og etablerer vennskap. Eit inkluderande klasse- og skulemiljø. Ein lærar som legg til rette for at den ordinære ...
 • Digital lese- og skrivestøtte

  08.09.2017 | Artikkel

  ...for elever med dysleksi. Dette innebærer å ha oppdatert kunnskap om ulike løsninger og legge til rette for god bruk. Det er likevel sånn at pedagogikken må styre teknologien. Digitale løsninger må ta utgangspunkt ...
 • Filmer om ulike hjerneskader

  01.12.2021 | Artikkel

  ...barn og unge som blir påført en hjerneskade, er det at skolen og omgivelser forstår og legger til rette for opplæring, helt avgjørende for hvordan livet blir videre. Junas historie endte godt, men hun må ...
 • Tourettes syndrom og tilrettelegging i skolen

  03.11.2021 | Kapittel

  ...kartlegging må ligge til grunn for valgene av tiltak.  Kunnskap om TS i skolen Når man skal legge til rette for en god skolehverdag for en elev med TS, er kunnskap om og forståelse av vanskene det første tiltaket ...
 • Sakkyndig vurdering

  21.06.2022 | Kapittel

  ...brukes. Skolen må se til at skoledagen får et innhold som er preget av god pedagogisk praksis. Undervegs i skolegangen må skolen og PPT vurdere læringsutbyttet og læringsbehovet til eleven (se pkt. 1) ...