Til hovedinnhold
Viser 471–480 av 955 treff.
 • Muligheter – utviklende og glade dager når eleven har multifunksjonshemming

  30.03.2016 | Artikkel

  ...utviklingshemming eller multifunksjonshemning. Engasjert personale Alle menneskene i denne boka har rett til spesialundervisning. Artiklene forteller om erfaringer i å sette dette ut i livet. Gjennom materialet ...
 • Nedsatt hørsel og overganger

  01.07.2016 | Artikkel

  ...involverte lærere, opplæring i mange rom og høyere grad av ansvar for egen læring. Tildeling av skoleplass rett før skolestart gjør ikke forberedelsene lettere. Ingen elever har tid å miste. Ungdom med nedsatt ...
 • Tegnspråkopplæring i grunnskolen

  27.09.2021 | Bok/hefte

  ...kunnskapstilegnelse og læring. Det er derfor kritisk at det kommer frem at elever med tegnspråk har varierende tilgang til språkmiljøet i klasserommet, og at dette kan være til hinder for elevenes likeverdige deltakelse ...
 • Tourettes syndrom og tilrettelegging i skolen

  03.11.2021 | Kapittel

  ...kartlegging må ligge til grunn for valgene av tiltak.  Kunnskap om TS i skolen Når man skal legge til rette for en god skolehverdag for en elev med TS, er kunnskap om og forståelse av vanskene det første tiltaket ...
 • Å skrive på en iOS-enhet

  20.02.2024 | Kapittel

  ...deretter lime inn bearbeidet tekst i andre applikasjoner. Når du har gratisversjonen, har du kun tilgang til begrensede funksjoner, som alle må styres fra appen. Du kan f.eks. sende melding, ringe kontakter ...
 • Å oppdage og utforske skriftspråket 1-5 trin

  31.05.2023 | Kapittel

  Hvilke situasjoner kan vi utnytte for å stimulere til skriving?  Hvilken metodikk kan vi legge til rette for og som stimulerer til utforsking i skriving for personer som er på et tidlig/ Emergent nivå? Stimulering ...
 • Veileder taktile tankekart

  17.03.2021 | Artikkel

  ...dere jobbet med temaet over tid og formidlet og diskuterte deres erfaringer med oss. En særlig takk rettes til Anne-Signe Høivoll Piros som sto for pilotutprøving av oppsett og fremgangsmåte. Verdifulle erfaringer ...
 • Kurstilbud for foreldre og lærere

  23.06.2016 | Artikkel

  Statped har omfattende kursvirksomhet rettet mot foreldre og personale til barn med hørselstap.  God start  Et kurstilbud til foreldre og foresatte til barn mellom 0 – 3 år med nyoppdaget hørselstap. Kurset ...
 • Synsnedsettelser og overganger

  05.10.2023 | Artikkel

  ...viktig å avklare behov for tilrettelegging i fag tilrettelagte læremidler synshjelpemidler bruk av retten til opplæring etter §§ 2-14 og 3-10 og hvem som eventuelt skal gi opplæringen hospitering at eleven ...
 • Den inkluderende samlingsstunden

  07.03.2024 | Artikkel

  ...refleksjonsoppgaver og/eller utprøvingsoppgaver. Læringsmål E-læringen er bygget opp av to moduler: Modul 1 er praksisrettet Modul 2 gir deg mulighet til å gå mer i dybden av teorien Gjennom e-læringen vil du følge: Emma ...