Til hovedinnhold
Viser 491–500 av 921 treff.
 • Hensikten med Zoom

  15.10.2021 | Kapittel

  ...viktigste tilgjengelighetsfunksjonen for mange med nedsatt syn.  Hensikten med forstørring er å få tilgang til både helhet og detaljer i skjermbilder. Velger man en liten grad av forstørring, er det lettere ...
 • Matematikkopplæring i et bimodalt tospråklig klasserom

  24.06.2016 | Artikkel

  ...trenger anledning til og erfaring med å tenke over logikken i de forskjellige operasjonene. De bør ha tilgang til informasjon gjennom visuelle representasjoner for å støtte forståelsen. Det er en fordel for ...
 • Engelsk muntlig for hørselshemmede elever

  20.06.2016 | Artikkel

  ...undervisningsmetoder og læreplaner. Lærerens kompetanse og valg av språkbruk er også viktig slik at eleven får tilgang til det engelske språket. Kartleggingsverktøy  Læreplan i engelsk for hørselshemmede Kombinasjon ...
 • Tegnspråkets rolle i leseopplæringen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...tospråklige elever koble et skriftlig ordbilde direkte til et tegn fordi eleven ikke har tilstrekkelig tilgang til eller kjennskap til det talte ordet.  Eleven vil da forstå ordets betydning og kunne skrivemåten ...
 • Planlegging

  22.08.2023 | Kapittel

  ...eller med hele kroppen? Hvordan kan man tilrettelegge de fysiske omgivelsene slik at barnet får tilgang på informasjon og sanseopplevelser? Hvordan kan man best lage gode betingelser for godt samspill ...
 • Digitale tekster

  30.03.2020 | Kapittel

  ...måten skiller det seg fra en PDF eller et bilde. Å gjøre en tekst digital gjør at alle elever får tilgang på de samme tekstene, uavhengig av format.   I filmen får du en oppskrift på hvordan du gjør dette ...
 • Hva er Minspeak®?

  08.06.2016 | Artikkel

  ...mens de 700 mest brukte ordene står for ca 85 %. Det betyr at dersom en talehemmet person har raskt tilgang til de mest brukte kjerneordene, så vil talehastigheten gå kraftig opp, og han vil lettere kunne ...
 • Voksne sitt ansvar

  07.06.2023 | Kapittel

  ...annerledes enn direkte samtaler, hvordan barn forholder seg til tolking og hva tolking krever av barna. Tilgang på tolk gir mulighet til deltakelse i situasjoner der ikke alle kan tegnspråk. Men det er viktig ...
 • Bøker med blanke sider

  21.04.2021 | Konkret materiell

  ...for å tilpasse bøkene med både taktile illustrasjoner og punktskrift, gir barna/elevene den samme tilgangen til illustrasjoner av historiene som for de som ser. Bøkene kan tilpasses barnets ferdigheter i ...
 • Bøker på bliss symbolspråk

  06.02.2017 | Bok/hefte

  ...nedlasting. De kan brukes i lesning av de aktuelle bøkene, som må kjøpes på vanlig måte. Her får du tilgang på fagbøker, lettlestbøker og barnebøker på bliss symbolspråk. I tillegg finner du en øvingsbok for ...