Til hovedinnhold
Viser 501–510 av 921 treff.
 • Stress

  23.10.2019 | Kapittel

  ...barnehage vil oppleves som uoversiktlig, ustrukturert og uforutsigbar for en person som ikke får tilgang til informasjon, har kognitive begrensninger eller redusert evne til å være fleksibel i handlinger ...
 • Leseaktiviteter i klasserommet

  02.04.2018 | Artikkel

  Et avgjørende element er at det er satt av tid til lesing i rolige omgivelser. Elevene må også ha tilgang til et bibliotek hvor det er mulig å velge bøker med forskjellig vanskegrad og sjanger. Elevene skal ...
 • Aktiv deltagelse

  11.05.2023 | Kapittel

  ...seg og ta seg frem fra et sted til et annet) • Tilrettelegging for at den enkelte skal kunne få tilgang til informasjon fra omgivelsene På alle disse områdene vil det være behov for spesielle tilpasninger ...
 • Inkludering og sosial deltakelse

  07.02.2023 | Kapittel

  ...stilling til spørsmål om hvordan de kan sørge for at barn og elever med utviklingshemming får: Fysisk tilgang til gruppa eller klassen Mulighet til å uttrykke sin mening om aktiviteter og oppgaver Delta i læringsaktiviteter ...
 • Slik finn du fram på statped.no

  07.04.2021 | Kapittel

  ...du ikkje kan søke ei teneste sjølv, ser du kven du kan vende deg til. Lik tilgang på alle plattformer Du skal få same tilgangen til statped.no uavhengig av om du er på mobil, nettbrett eller PC/Mac. Vi håper ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  21.09.2023 | Kapittel

  ...innebærer å: Tilføre kunnskap om hvordan tap av fjernsanser påvirker kommunikasjon, mobilitet og tilgang til læring og informasjon hjelpe nærpersoner med å oppdage og forstå de gestuelle uttrykkene. hjelpe ...
 • Tospråklighet og opplæring av hørselshemmede

  14.10.2016 | Bok/hefte

  Kapitlet tar opp utfordringer for barnehager og skoler som skal gi hørselshemmede barn og elever tilgang til læringsmiljøet for på lik linje med hørende.    Redaktører er Marc Marschark, USA, Gladys Tang ...
 • Kva er best for barnet?

  12.10.2023 | Kapittel

  Barnet sitt beste og retten til å bli høyrd Barn veit ofte godt kva som er bra for dei, og kva dei vil – sjølv i svært ung alder. Barnehagar og skolar har ulike rutinar før skolestart. Som ein del av rutinane ...
 • Skrivemetodikk – mot en grunnleggende ferdighet trinn 6-14

  31.05.2023 | Kapittel

  ...del av den formelle lese- og skriveopplæringen, også for personer som bruker ASK. Når vi legger til rette for strukturerte og systematiske aktiviteter med skriving, vil personen;   Få gjentatte og viktige ...
 • Forskning om bruk av VR

  06.11.2019 | Artikkel

  ...kantina eller invitere noen til bursdagsfesten din.  Totalt sett ser det ut til at VR tilbyr en lovende, nyskapende og motiverende plattform for å øve på sosiale ferdigheter. Imidlertid finnes det begrensninger ...