Til hovedinnhold
Viser 511–520 av 921 treff.
 • Tiltak og tilrettelegging

  07.02.2023 | Kapittel

  ...med, vurdere og justere tiltak og tilrettelegging underveis. Dette handler både om etterlevelse av lover og retningslinjer og om godt pedagogisk håndverk.   Et grunnleggende prinsipp i den pedagogiske tilretteleggingen ...
 • Video transcription Aksinja Kermauner

  18.04.2021 | Artikkel

  ...the tactile rebuses or replace it with a tactile image or a concrete object. Little blind children love this book, so my daughters and I did a synthesis of play on early Braille literacy with two small ...
 • Slik jobbar Statped med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...med forsking, fagutvikling og direkte logopedarbeid. Individtenester Ei individbasert teneste er retta mot ein person og hjelpeapparatet rundt personen (nærpersonar, oppfølgande logoped og andre fagpersonar) ...
 • Kva er afasi?

  09.09.2017 | Artikkel

  Afasi er språkvanskar etter ein erverva skade i hjernen. Personar med afasi har behov for og rett til oppfølging av logoped. Hjerneslag er den vanlegaste årsaka til afasi. Hjerneslag omfattar både hjernebløding ...
 • Stamming i videregående skole

  21.02.2018 | Artikkel

  ...logopediske oppfølgingen. Det er viktig at logopeden involverer de foresatte fra begynnelsen og legger til rette for et godt samarbeid. Her er det viktig å avklare forventninger og bli enige om mål for oppfølgingen ...
 • God ergonomi under lesing og skriving

  03.03.2023 | Kapittel

  ...en god ergonomisk arbeidstilling:  riktig høyde på stolen og bordet eleven sitter med rett rygg boken ligger rett foran eleven (sentrert foran kroppen) skuldrene er avslappet  albuene er avslappet og holdes ...
 • Ressurser, veiledere og læremidler

  16.08.2023 | Kapittel

  Statped har utarbeidet ressurser og veiledere som hjelper lærere å legge til rette matematikkfaget for elever med synsnedsettelser. Vær klar over at noen elever som bruker punktskrift, og har et funksjonelt ...
 • Til ungdommen – for livsmestring

  11.11.2022 | Nettressurs

  ...livsmestring gi elevene kompetanse som fremmer god fysisk og psykisk helse. Undervisningen skal legge til rette for at elevene lærer å ta ansvarlige livsvalg og får støtte til å utvikle et positivt selvbilde og ...
 • Sosial deltakelse

  25.10.2023 | Kapittel

  ...sosial For å legge til rette for sosial deltakelse anbefales det å ha en åpenhet rundt synsnedsettelsen og at klassen lærer om hva det innebærer å ha en synsnedsettelse. Elever med synsnedsettelser kan ...
 • Forskjeller i atferd

  25.08.2017 | Kapittel

  ...som er tydelig for andre. Ofte er de ubevisste. Selvstimulering er i større grad bevisst handling rettet mot egen kropp og behøver ikke være stereotyp. Som regel er det en glidende overgang mellom stereotypier ...