Til hovedinnhold
Viser 511–520 av 963 treff.
 • Tiltak

  01.03.2018 | Kapittel

  ...gode lytteforhold i klasserommet gjerne igangsettes allerede ved mistanke om APD. Spesifikke tiltak rettet mot å styrke personens læringsforutsetninger. Disse må bygge på et samlet testresultat etter en helhetlig ...
 • Kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole (SUKIP)

  22.11.2018 | Artikkel

  ...opplæring». Samtidig viser forskning at vi har for lite kunnskap om hvordan man lokalt legger til rette for å støtte opp om en inkluderende praksis. Målet er en allmennpedagogisk praksis som ivaretar hele ...
 • Smal passasje

  08.08.2023 | Kapittel

  ...føre sin strake ledsagerarm bak på ryggen. For å unngå å tråkke på hælene til ledsageren, kan eleven rette ut armen. Når den smale passasjen er passert, fører eleven og ledsageren armene tilbake til utgangsposisjonen ...
 • Nedsatt hørsel og sosial kompetanse

  30.06.2016 | Artikkel

  Sosial kompetanse utvikles i samspill med andre. Derfor må det legges til rette slik at barn og unge med hørselstap blir en del av felleskapet. Mye av vår sosiale atferd lærer vi ved å være i kommunikasjon ...
 • Språkforstyrrelser og overgangar

  04.08.2023 | Artikkel

  ...barnet. Overgangen inneber mellom anna: risiko for at viktig informasjon ikkje blir formidla til dei rette personane nye omgjevnader for barnet ein ny start og eit potensiale til å betre situasjonen Ein god ...
 • – Arbeid med ASK krever kompetanse og samarbeid

  10.11.2023 | Artikkel

  ...leser bøker sammen med barn eller elever som bruker ASK: – Du har en viktig rolle og bør legge til rette for samtale og aktiv deltakelse. «De magiske åtte» kan gi deg tips til hva du kan ha fokus på, når ...
 • Lesing og leseopplæring når du skal lese med hendene

  08.05.2024 | Kapittel

  ...barn ved kasse Lesing av bøker står sterkt i vår kultur. Det er vanlig at små barn får tilgang på bøker på et tidlig tidspunkt. Å gi bøker i barselgave, dåpsgave og bursdagsgave er ikke uvanlig. I barnehage ...
 • Tospråklighet og opplæring av hørselshemmede

  14.10.2016 | Bok/hefte

  Kapitlet tar opp utfordringer for barnehager og skoler som skal gi hørselshemmede barn og elever tilgang til læringsmiljøet for på lik linje med hørende.    Redaktører er Marc Marschark, USA, Gladys Tang ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  21.09.2023 | Kapittel

  ...innebærer å: Tilføre kunnskap om hvordan tap av fjernsanser påvirker kommunikasjon, mobilitet og tilgang til læring og informasjon hjelpe nærpersoner med å oppdage og forstå de gestuelle uttrykkene. hjelpe ...
 • Inkluderingsverktøy tas i bruk i flere kommuner

  05.12.2023 | Artikkel

  ...praksis, sier PP-lederen. PP-tjenesten i Midtre Gauldal valgte også lage sitt eget tilleggskjema rettet mot barn og foreldre. Dette ble laget i tråd med oppbyggingen av det eksisterende skjemaet: – Vi ...