Søk | www.statped.no

Viser 511 - 520 av 837 treff.

 • Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis, Childhood Dementia and Education

  09.05.2019 | Bok/hefte

  ...planlegging og tilrettelegging av opplæring. Begrepet læringsvinduer ved barnedemens handler om rett intervensjon til rett tid for å forberede et best mulig grunnlag med tanke på framtidige tap av funksjoner, f ...
 • HoloLens i undervisningen

  27.06.2018 | Video

  ...muligheter. Brillene kan brukes for å skape variasjon og motivasjon i undervisningen og legger til rette for god visuell støtte. I stedet for å se på et bilde i en bok, kan du se animasjoner av fagstoff ...
 • Rådgivning og veiledning om nedsatt hørsel

  15.06.2016 | Tjeneste

  Elever i videregående opplæring og voksenopplæring som er over 18 år, og som har vedtak etter opplæringslova. Mål Tilføre fagkunnskap om audiopedagogikk som bidrar til kompetanseheving i kommunen slik at ...
 • Hørsel og universell utforming

  17.06.2016 | Artikkel

  ...universell utforming Alle offentlige bygninger som oppføres i Norge, skal i henhold til plan- og bygningsloven følge Byggteknisk forskrift (TEK17). Denne angir blant annet krav til lydforhold, og veilederen ...
 • Video transcription Boguslaw Bob Marek & Chhitup Lama

  18.04.2021 | Artikkel

  ...a small country in the Himalayas famous for its valleys and snow covered peaks, but many mountain lovers discover only on arrival that Nepal is also a UNICEF world heritage treasure box with gorgeous ancient ...
 • Utredning av kombinerte sansetap

  19.04.2021 | Artikkel

  ...vedlegg Statped krever. Gjennomføring Statped ser på hvordan det kombinerte sansetapet påvirker tilgangen til læring og utvikling, fortrinnsvis der det er hensiktsmessig.  Da reiser fagpersoner fra Statped ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  18.03.2022 | Kapittel

  ...få muligheten til det samme, gjennom alternativ eller supplerende kommunikasjon. Vi skal legge til rette for at personene får si det de ønsker å si, til dem de ønsker å si det til, på den måten de vil og ...
 • Muntlig veiledning og synstolkning

  06.09.2022 | Kapittel

  Språket gir viktig tilgang til informasjon. Å bygge opp et innholdsrikt språk er en lang prosess. Det å samtale med barnet når det er i situasjoner utvikler språket og gir det et meningsfullt innhold.
 • Tilrettelegge læremidler tospråklig med norsk tegnspråk

  03.04.2017 | Nettressurs

  Elever som har krav på opplæring i og på tegnspråk har begrenset tilgang på læringsressurser. Her vil vi vise en måte å lage tospråklig undervisningsmateriell på. Læringsressurser på tegnspråk Lærebøker ...
 • Autisme og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  02.12.2019 | Artikkel

  ...få muligheten til det samme, gjennom alternativ eller supplerende kommunikasjon. Vi skal legge til rette for at personene får si det de ønsker å si, til dem de ønsker å si det til, på den måten de vil og ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!