Til hovedinnhold
Viser 511–520 av 908 treff.
 • Smartboard og iPad som inkluderingsverktøy

  27.10.2015 | Video

  Porsgrunn bruker iPad sammen med Smartboard som inkluderingsverktøy. Den digitale satsingen legger til rette for at alle kan bidra uten å skille seg ut. Den øker også læringsutbyttet for dem som strever mest ...
 • Synstap og overgang til barnehage

  16.06.2016 | Artikkel

  Forbered barnehagestarten for blinde og svaksynte barn i god tid. Da er det lettere å legge til rette for trivsel og inkludering. Barnehagen må tilrettelegge for en god start. Hovedregelen er at barnet ...
 • Tiltak og oppfølging for skolebarn

  23.10.2017 | Artikkel

  Lærarar er viktige samarbeidspartnarar på skolen. Dei kan vere gode talemodellar og kan legge til rette for at eleven som stammar, får den tida og merksemda han treng for å fortelje eller seie det han ønskjer ...
 • Løpsk tale i barnehagealder

  23.06.2016 | Artikkel

  ...medvit kring tale og kommunikasjon. Foreldre, barnehagepersonell og lærarar kan hjelpe barnet med å rette positiv merksemd mot sin eigen tale ved å seie «Det forstod eg godt! Du sa det så tydeleg!».  Kommunikasjonen ...
 • Nedsatt hørsel og sosial kompetanse

  30.06.2016 | Artikkel

  Sosial kompetanse utvikles i samspill med andre. Derfor må det legges til rette slik at barn og unge med hørselstap blir en del av felleskapet. Mye av vår sosiale atferd lærer vi ved å være i kommunikasjon ...
 • –Lytt til foreldrene

  23.08.2023 | Artikkel

  ...før selve læringen begynner. Vente på tur, passe på tingene sine, rekke opp hånden, være på rett sted til rett tid. For mange er dette veldig krevende. At de ikke får til det som det ser ut til at alle ...
 • – Arbeid med ASK krever kompetanse og samarbeid

  10.11.2023 | Artikkel

  ...leser bøker sammen med barn eller elever som bruker ASK: – Du har en viktig rolle og bør legge til rette for samtale og aktiv deltakelse. «De magiske åtte kan gi deg tips til hva du kan ha fokus på, når ...
 • Språkforstyrrelser og overgangar

  04.08.2023 | Artikkel

  ...barnet. Overgangen inneber mellom anna: risiko for at viktig informasjon ikkje blir formidla til dei rette personane nye omgjevnader for barnet ein ny start og eit potensiale til å betre situasjonen Ein god ...
 • Internasjonal morsmålsdag

  21.02.2017 | Artikkel

  ...sørsamisk. Lek er viktig for å utvikle av matematikkferdigheter. Voksne i barnehagen må derfor legge til rette for systematisk arbeid med matematikk, slik at barn får muligheten til å møte matematikkbegreper gjennom ...
 • Ressurser, veiledere og læremidler

  16.08.2023 | Kapittel

  Statped har utarbeidet ressurser og veiledere som hjelper lærere å legge til rette matematikkfaget for elever med synsnedsettelser. Vær klar over at noen elever som bruker punktskrift, og har et funksjonelt ...