Til hovedinnhold
Viser 531–540 av 921 treff.
 • Inkluderingsverktøy tas i bruk i flere kommuner

  05.12.2023 | Artikkel

  ...praksis, sier PP-lederen. PP-tjenesten i Midtre Gauldal valgte også lage sitt eget tilleggskjema rettet mot barn og foreldre. Dette ble laget i tråd med oppbyggingen av det eksisterende skjemaet: – Vi ...
 • Tourettes syndrom og kartlegging

  03.11.2021 | Kapittel

  Både barn i barnehagen og elever i skolen har rett til å bli hørt i situasjoner som omhandler dem, og det å hente ut barnets/elevens stemme er lovpålagt. De fleste elever er avhengige av en trygg og god ...
 • Tiltak og tilrettelegging

  07.02.2023 | Kapittel

  ...med, vurdere og justere tiltak og tilrettelegging underveis. Dette handler både om etterlevelse av lover og retningslinjer og om godt pedagogisk håndverk.   Et grunnleggende prinsipp i den pedagogiske tilretteleggingen ...
 • Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

  04.03.2016 | Veileder

  ...og foresatte skal være aktive parter i samarbeidet, og arbeidet skal skje i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Veilederen er bygd opp i tre deler og inneholder: Rammebetingelser for samarbeid og ...
 • Video transcription Aksinja Kermauner

  18.04.2021 | Artikkel

  ...the tactile rebuses or replace it with a tactile image or a concrete object. Little blind children love this book, so my daughters and I did a synthesis of play on early Braille literacy with two small ...
 • VEND & VIPP

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...feil retning, læres tegnet baklengs. Kortene er ment for barn i alderen 4 -8 år. promo VEND & VIPP retter seg både til tegnspråklige barn, og barn som ikke har norsk tegnspråk som et av sine språk. For begge ...
 • TegnRik

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...tre ulike aktiviteter. De andre kategoriene i TegnRik er å spise, vaske, hoppe og å fly. TegnRik retter seg både til tegnspråklige barn, og barn som ikke har norsk tegnspråk som et av sine språk. For begge ...
 • God ergonomi under lesing og skriving

  03.03.2023 | Kapittel

  ...en god ergonomisk arbeidstilling:  riktig høyde på stolen og bordet eleven sitter med rett rygg boken ligger rett foran eleven (sentrert foran kroppen) skuldrene er avslappet  albuene er avslappet og holdes ...
 • Slik jobbar Statped med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...med forsking, fagutvikling og direkte logopedarbeid. Individtenester Ei individbasert teneste er retta mot ein person og hjelpeapparatet rundt personen (nærpersonar, oppfølgande logoped og andre fagpersonar) ...
 • Kva er afasi?

  09.09.2017 | Artikkel

  Afasi er språkvanskar etter ein erverva skade i hjernen. Personar med afasi har behov for og rett til oppfølging av logoped. Hjerneslag er den vanlegaste årsaka til afasi. Hjerneslag omfattar både hjernebløding ...