Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 531 - 540 av 833 treff.

 • Oppdage synsvansker

  21.03.2022 | Artikkel

  ...synsvansken blir oppdaget, jo raskere kan det settes inn medisinske og pedagogiske tiltak. Det anbefales målrettede undersøkelser av syn: Hvis foreldre eller andre nærpersoner er bekymret for synet. Ved mistanke ...
 • Personer med medfødt døvblindhet - hvordan kan vi forstå hverandre?

  11.11.2015 | Veileder

  ...hva begrepene samspill og kommunikasjon innebærer i denne sammenhengen. Heftet er i utgangspunktet rettet mot deg som er ny i arbeidet med personer med medfødt døvblindhet, men vi har alle behov for å tenke ...
 • Dysleksi og tidlig innsats

  04.09.2017 | Artikkel

  ...verk tiltak tidlig i et barns liv eller så snart et behov er avdekket. Det er viktig å legge til rette for god lese- og skriveutvikling og å forebygge skriftspråklige vansker. Dette krever kunnskap om ...
 • Synsfunksjon i en pedagogisk sammenheng

  18.09.2019 | Nettressurs

  ...skolen bedre forberedt på å ta imot en elev som har nedsatt syn.  Videoserien er først og fremst rettet mot pedagogisk personale i skolen. Andre som også kan ha nytte av ressursen, er rådgivere i PP-tjenesten ...
 • Gjør måltidet til en positiv opplevelse

  23.05.2017 | Kapittel

  Et måltid skal være en positiv opplevelse. Forsøk derfor å legge til rette slik at barnet opplever måltidet som noe positivt. Sørg for at barnet er sultent når du tilbyr mat har rutiner rundt måltidet ...
 • Hva er stemmevansker?

  15.02.2022 | Kapittel

  ...barn og unges skolehverdag, hvordan man fungerer på jobb og på fritiden. Logopediske tiltak som er målrettede, bevisstgjøringsarbeid, samt tilrettelegging er viktige faktorer for at man skal lære seg å bruke ...
 • Laget rundt barnet

  21.08.2020 | Bok/hefte

  ...samarbeidsprosesser som ligger bak innsatsen for å finne ut hva som er best for barna, og hvordan det blir lagt til rette for dette i praksis. Målet er å skape et inkluderende fellesskap, trygge rammer, gode relasjoner og ...
 • Tiltak

  19.03.2021 | Artikkel

  Hovedprinsippet med tidlig innsats for barn med CVI er å minimere påvirkningen på barnets utvikling, legge til rette for selvstendighet, minimere sosiale vansker og øke livskvaliteten. Tiltak for å minimere konsekvensene ...
 • Barn og tolking

  10.11.2021 | Kapittel

  ...at barn intuitivt forstår hva en tolk er og gjør. Det er heller ikke gitt at alle tolker har den rette kompetansen eller kjennskapen som skal til for å gjøre en god jobb i situasjoner med barn. Illustrasjon ...
 • Videregående opplæring med tegnspråktolk

  17.03.2022 | Kapittel

  En tegnspråklig elev har rett til tolk på videregående skole for å kunne følge undervisningen.  Dersom eleven velger videregående opplæring i en ordinær fylkeskommunal skole, er det viktig at det i god ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!