Til hovedinnhold
Viser 541–550 av 922 treff.
 • Språkforstyrrelser og overgangar

  04.08.2023 | Artikkel

  ...barnet. Overgangen inneber mellom anna: risiko for at viktig informasjon ikkje blir formidla til dei rette personane nye omgjevnader for barnet ein ny start og eit potensiale til å betre situasjonen Ein god ...
 • – Arbeid med ASK krever kompetanse og samarbeid

  10.11.2023 | Artikkel

  ...leser bøker sammen med barn eller elever som bruker ASK: – Du har en viktig rolle og bør legge til rette for samtale og aktiv deltakelse. «De magiske åtte» kan gi deg tips til hva du kan ha fokus på, når ...
 • Internasjonal morsmålsdag

  21.02.2017 | Artikkel

  ...sørsamisk. Lek er viktig for å utvikle av matematikkferdigheter. Voksne i barnehagen må derfor legge til rette for systematisk arbeid med matematikk, slik at barn får muligheten til å møte matematikkbegreper gjennom ...
 • Nedsatt hørsel og sosial kompetanse

  30.06.2016 | Artikkel

  Sosial kompetanse utvikles i samspill med andre. Derfor må det legges til rette slik at barn og unge med hørselstap blir en del av felleskapet. Mye av vår sosiale atferd lærer vi ved å være i kommunikasjon ...
 • Tourettes syndrom og kartlegging

  03.11.2021 | Kapittel

  Både barn i barnehagen og elever i skolen har rett til å bli hørt i situasjoner som omhandler dem, og det å hente ut barnets/elevens stemme er lovpålagt. De fleste elever er avhengige av en trygg og god ...
 • Inkluderingsverktøy tas i bruk i flere kommuner

  05.12.2023 | Artikkel

  ...praksis, sier PP-lederen. PP-tjenesten i Midtre Gauldal valgte også lage sitt eget tilleggskjema rettet mot barn og foreldre. Dette ble laget i tråd med oppbyggingen av det eksisterende skjemaet: – Vi ...
 • Treningsprogram for tale og stemme

  29.06.2022 | Kapittel

  ...frigjør en også livspusten. En hensiktsmessig holdning er viktig. Generelle øvelser  Sett deg godt til rette på en alminnelig stol med ryggstøtte. Setet godt   tilbake, føttene litt fra hverandre og fotsålen ...
 • Diktering

  03.12.2020 | Kapittel

  ...skolearbeidet er det viktig at de også kan bruke dette til prøver og eksamen. Les mer om hvilke rettigheter elevene har for tilrettelegging på prøver og eksamen Noen av skrivestøtteprogrammene har også diktering ...
 • Vise vei

  17.02.2022 | Kapittel

  ...tolk, påpeker Kanstad og Gran (2016) at det kan være vanskelig for barn å argumentere for sine rettigheter. Et annet forhold vi bør være oss bevisst er at tegnspråklige barn også lærer seg strategier for ...
 • VEND & VIPP

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...feil retning, læres tegnet baklengs. Kortene er ment for barn i alderen 4 -8 år. promo VEND & VIPP retter seg både til tegnspråklige barn, og barn som ikke har norsk tegnspråk som et av sine språk. For begge ...