Til hovedinnhold
Viser 561–570 av 963 treff.
 • Tourettes syndrom og kartlegging

  03.11.2021 | Kapittel

  Både barn i barnehagen og elever i skolen har rett til å bli hørt i situasjoner som omhandler dem, og det å hente ut barnets/elevens stemme er lovpålagt. De fleste elever er avhengige av en trygg og god ...
 • Sosial deltakelse

  25.10.2023 | Kapittel

  ...sosial For å legge til rette for sosial deltakelse anbefales det å ha en åpenhet rundt synsnedsettelsen og at klassen lærer om hva det innebærer å ha en synsnedsettelse. Elever med synsnedsettelser kan ...
 • – Unikt arbeidsfellesskap og høyt kvalifiserte fagpersoner

  29.11.2022 | Artikkel

  ...veiledning både på individ- og systemnivå. Jobben består også av oppfølging og fagutvikling spesielt rettet mot tenåringer, ungdom og voksne med taleflytvansker (stamming, løpsk tale og andre taleflytvansker) ...
 • Hvordan avslutte en følelsessamtale?

  04.05.2015 | Kapittel

  «Når klokka ringer om 5 minutter, er vi ferdig» Utsette: «Nå er vi ferdig. Vi kan prate mer om dette rett etter lunsj i dag». Med taktilt symbol: Gi barnet ferdig-brikken.
 • Forskjeller i atferd

  25.08.2017 | Kapittel

  ...som er tydelig for andre. Ofte er de ubevisste. Selvstimulering er i større grad bevisst handling rettet mot egen kropp og behøver ikke være stereotyp. Som regel er det en glidende overgang mellom stereotypier ...
 • – Meiningsfull utdanning

  12.03.2024 | Artikkel

  Tolgensbakk koordinerer Statpeds faglege bidrag inn i utdanninga. Ho meiner rett kompetanse kan vere avgjerande for å leggje til rette for barn, unge og vaksne med nedsett høyrsel. Anne Tolgensbakk – Godt læringsutbytte ...
 • Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

  04.03.2016 | Veileder

  ...og foresatte skal være aktive parter i samarbeidet, og arbeidet skal skje i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Veilederen er bygd opp i tre deler og inneholder: Rammebetingelser for samarbeid og ...
 • Tiltak og tilrettelegging

  07.02.2023 | Kapittel

  ...med, vurdere og justere tiltak og tilrettelegging underveis. Dette handler både om etterlevelse av lover og retningslinjer og om godt pedagogisk håndverk.   Et grunnleggende prinsipp i den pedagogiske tilretteleggingen ...
 • Video transcription Aksinja Kermauner

  18.04.2021 | Artikkel

  ...the tactile rebuses or replace it with a tactile image or a concrete object. Little blind children love this book, so my daughters and I did a synthesis of play on early Braille literacy with two small ...
 • VEND & VIPP

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...feil retning, læres tegnet baklengs. Kortene er ment for barn i alderen 4 -8 år. promo VEND & VIPP retter seg både til tegnspråklige barn, og barn som ikke har norsk tegnspråk som et av sine språk. For begge ...