Til hovedinnhold
Viser 581–590 av 964 treff.
 • Speak to Go

  16.04.2018 | Nettressurs

  Språkstimulering: jobb med beskrivelser og muntlige eller skriftlige gjengivelser av det en ser. Legg til rette for forutsigbarhet ved å besøke steder i forkant, samtale om hvordan det ser ut og hva som skal skje ...
 • Tastaturbo

  03.02.2021 | Nettressurs

  Målgruppa er barneskuleelevar som skal lære seg touch-metoden. Tastaturbo er laga for å legge til rette for enkel øving for alle elevar. Ressursen passar godt i begynnaropplæringa i digitale ferdigheiter ...
 • Kodingekspressen

  08.11.2021 | Konkret materiell

  ...til rette for språkutvikling gjennom lek ved å pekeprate med tematavle og bruke funksjonsklossene og duplofigurene. Det kommuniseres mye under en programmeringsøkt, og eleven bør derfor ha tilgang på en ...
 • Video transcription Anneke Blok

  07.09.2023 | Artikkel

  ...materials. Here we see Marianne, and Isa, and Isa is a blind pupil of nine years old, and she always loves to test things for us. She really, really is very... "Do you have anything you... Can I do something ...
 • Taktile planer og symboler

  23.08.2023 | Kapittel

  ...døvblindhet påvirker særlig disse områdene: Sosialt samspill og kommunikasjon. Tilgang til informasjon om omgivelsene og tilgang til lærestoff. Mulighet for å kunne orientere seg og beveg seg fritt og trygt ...
 • Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...kartlegging - se her (www.acm1.no/dynamisk-undervisning) Mer brukervennlige notatark Nye oppgaver rettet spesielt mot elever i ungdomsskole og videregående skole Videreutviklede og nye oppgaver i flere ...
 • Pedagogisk bruk av apper i matematikk

  08.09.2016 | Artikkel

  ...viskelær. Andre verktøyapper Med denne type apper kan du gjøre individuelle tilpasninger og legge til rette for læring gjennom å: Bruke arbeidsmåter som krever fysisk utfoldelse blant annet praktiske oppgaver ...
 • Språkkartlegging av samiske barn

  31.10.2017 | Artikkel

  ...helhetlig bilde, også av deres sterke sider. Kartleggingsverktøy på samisk Når lærere skal legge til rette for best mulig tilpasset opplæring for alle elever, må de ta i høyde for det store språklige og kulturelle ...
 • Auditiv-verbal språkveiledning

  18.01.2024 | Tjeneste

  ...og innsikt om  språkutvikling hos små barn med nedsatt hørsel basert på lyttefunksjon  å legge til rette for læring gjennom mange ulike hverdagssituasjoner, i lek og språkstimulerende aktiviteter  Tilbud ...
 • Ledsagerteknikker

  08.08.2023 | Kapittel

  ...alltid tilpasses den enkeltes synsfunksjon og øvrige forutsetninger. Ledsagerteknikkene legger til rette for et likeverdig samarbeid mellom ledsager og den som ledsages. De som går mye sammen, vil etter ...