Til hovedinnhold
Viser 651–660 av 949 treff.
 • Video transcription Frances Mary d’Andrea

  18.04.2021 | Artikkel

  ...requiring braille skills and that's available from brl2.com, that's B R L, numeral two, dot com. And I love those materials because they, first of all, they come on a flash drive so that you can, they're easily ...
 • Tourettes syndrom og samarbeid skole–hjem

  18.10.2021 | Kapittel

  ...omgivelser skal alltid skje i samarbeid med eleven selv. Ifølge Barnekonvensjonen artikkel 12 har alle barn rett til å si sin mening, og meningen deres skal bli tatt på alvor. Når man jobber med tiltak og tilrettelegging ...
 • Ressurser på Statped.no

  18.12.2023 | Kapittel

  ...fritid eller arbeid møter informasjon om – og konsekvenser av – synstap. Opplæringslov og Veiledere Statped Informasjon og rett til ekstra opplæring på Statped.no Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser ...
 • Øvingsprogram (dysartri)

  29.06.2022 | Kapittel

  ...trampar takta Krysse armane og pendle med armane Snu hovudet fra venstre mot høgre medan ein ser motsatt veg Trening for å oppnå god kroppsleg kommunikasjon 1. Haldning Sitt i stolen med rak rygg. Bli lang i ...
 • Overganger for elever med nevroutviklingsforstyrrelser

  03.06.2021 | Kapittel

  ...utløser dette. Eleven kan vise motstand mot overganger i form av protester, sinneutbrudd og /eller vegringsatferd. I disse tilfellene er atferden elevens måte å kommunisere at noe er galt. Disse tegnene bør ...
 • Forebygge skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...reguleringsvansker sosiale vansker sensoriske vansker vansker med overganger generell utrygghet og vegringsatferd hyperaktivitet eller passivitet forsinkelser knyttet til språk, motorikk og lek Hvis det ikke ...
 • Taktil kommunikasjon

  21.09.2023 | Kapittel

  ...en syns – og/eller hørselsrest som ofte kan utnyttes ved hjelp av hjelpemidler som kan gi bedre tilgang til kommunikasjon og informasjon. For mange er berøringssansen allikevel den viktigste inngangen ...
 • Kartlegging av stamming og løpsk tale hos flerspråklige

  21.06.2024

  ...t (IMDi) har utarbeidet ressurser om bruk av tolk. Her finner man informasjon om blant annet hva loven sier om bruk av tolk (IMDi, 2022), retningslinjer for god tolkeskikk, og hvordan en bestiller en tolk ...
 • AÁBC-alfabehta

  03.05.2016 | App

  ...bokstaven rett. Lyden kan skrues av, og da blir oppgavene litt vanskeligere. Nederst på skjermen er det en skooter som beveger seg fremover etterhvert som eleven svarer rett. Etter 10 rette svar kommer ...
 • Undervisning

  06.05.2021 | Kapittel

  Det er mange praktiske løsninger på utfordringer i opplæringssituasjoner. Hensikten er å legge til rette for best mulig kommunikasjon og deltakelse for og med eleven. Her er tre lister som tar utgangspunkt ...