Søk | www.statped.no

Viser 651 - 660 av 837 treff.

 • Zoeys verden

  13.12.2021

  ...tillegg en rådgiver fra Statped og Zoeys førskolelærer i barnehagen. I barnehagen har de lagt til rette slik at hun skal ha best mulig forutsetninger for lek og kommunikasjon. Zoey er også blitt så flink ...
 • Veileder taktile tankekart

  17.03.2021 | Artikkel

  ...dere jobbet med temaet over tid og formidlet og diskuterte deres erfaringer med oss. En særlig takk rettes til Anne-Signe Høivoll Piros som sto for pilotutprøving av oppsett og fremgangsmåte. Verdifulle erfaringer ...
 • Mer, ja, få

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...funksjonehemningene har få uttrykk å kommunisere med. Hefte med eksempler og tips om enkle, kommunikative uttrykk rettet mot disse elevene.  Heftet, som heter "Mer" "Ja" "Få" for å illustrere de grunnleggende kommunikasjonsuttrykkene ...
 • Sånn er livet - 7 år etter

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...til mennesker som har struktur og retning på livet sitt, og som kan bidra til å lede henne inn på rett spor. Prosjektet har fått støtte av Extrastiftelsen Helse og rehabilitering gjennom Rådet for psykisk ...
 • Barn med ADHD i barnehagen

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...tiltak er iverksatt. Boken beskriver konkrete forslag til hvordan barnehagepersonalet kan legge til rette for måltider, av- og påkledning i garderobe, lek- og læringssituasjoner, samt samlingsstunder, som ...
 • Kurstilbud for foreldre og lærere

  23.06.2016 | Artikkel

  Statped har omfattende kursvirksomhet rettet mot foreldre og personale til barn med hørselstap.  God start  Et kurstilbud til foreldre og foresatte til barn mellom 0 – 3 år med nyoppdaget hørselstap. Kurset ...
 • SEVU-PPT-Nett

  22.09.2016 | Nettressurs

  Utdanningsdirektoratets satsing på etter- og videreutdanning for PP-tjenesten. Hovedmålsettingen er økt grad av systemrettet arbeid i PPT på landsnivå.  Ressursen er utviklet for å bistå de som deltar i etter-, videre- ...
 • Skriftspråk og stimulering når barn ikke kan se (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...ser at det står Rema på Rema, han ser at det står Volvo på Volvo. Mens et blindt barn får jo ikke tilgang på bokstavene hele tida. Cliff: – Vi befinner oss i en barnehage Finnmark. Barnehagen ligger på et ...
 • Kopiere, flytte, slette og gi nytt navn til filer

  02.09.2019 | Kapittel

  ...dokumentene. Avhengig av oppsettet, vil utforskeren starte enten i det som kalles Denne PC-en eller i Hurtigtilgang. I feltet kan du navigere på samme måte som i Åpne- / Lagre som-dialogene vi har omtalt over.
 • Tegnspråkets rolle i leseopplæringen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...tospråklige elever koble et skriftlig ordbilde direkte til et tegn fordi eleven ikke har tilstrekkelig tilgang til eller kjennskap til det talte ordet.  Eleven vil da forstå ordets betydning og kunne skrivemåten ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!