Til hovedinnhold
Viser 661–670 av 949 treff.
 • Video transcription Silje Benonisen, Terje Daleng, Anette Smith-Isaksen Holdhus

  07.09.2023 | Artikkel

  ...access to. SILJE: Many children are motivated when it comes to exploring and learning Braille, and they love the Mountbatten, Perkins, or Braille Display. But most of them also appreciate alternatives. Learning ...
 • Kartlegging av stamming og løpsk tale hos flerspråklige

  21.06.2024

  ...t (IMDi) har utarbeidet ressurser om bruk av tolk. Her finner man informasjon om blant annet hva loven sier om bruk av tolk (IMDi, 2022), retningslinjer for god tolkeskikk, og hvordan en bestiller en tolk ...
 • Barn og tolking

  10.11.2021 | Kapittel

  ...at barn intuitivt forstår hva en tolk er og gjør. Det er heller ikke gitt at alle tolker har den rette kompetansen eller kjennskapen som skal til for å gjøre en god jobb i situasjoner med barn. Illustrasjon ...
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Artikkel

  ...ha færre erfaringer med matematiske begreper enn jevnaldrende. Forebyggende tiltak er å legge til rette for utvikling av matematisk språk, effektive problemløsnings- og regnestrategier og aktiv bruk av ...
 • Toca Town

  08.06.2016 | Artikkel

  ...historie om deres forbrytelser eller lage en ETTERSØKT-plakat. Generalisering Bruk fokusordene målrettet i denne leksjonen ved å utvide det til å gjelde daglige aktiviteter som å våkne opp om morgenen ...
 • Tverrfaglig forskning gir ny kunnskap til stammefeltet

  25.11.2020 | Artikkel

  ...ny tilnærming, ‘Multimodal Individuell Stammeterapi’ (MIST), ble tatt i bruk for å skape en mer målrettet og opplevelsesbasert stammebehandling. Fokuset i behandlingen vektla å øke personens oppmerksomhet ...
 • Milde hørselstap – er det så farlig? (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...som de med større vansker. Faktum er at de har like mye rett som alle andre til å høre det som blir sagt, rett til å delta i undervisningen og rett til å bli tatt hensyn til. Vi lagt mye på læreren her, ...
 • Stereotyp atferd og selvstimulering ved synsnedsettelser

  23.05.2023 | Artikkel

  ...som kan fremstå uten et tydelig mål for andre. Selvstimulering er i større grad en bevisst handling rettet mot egen kropp og behøver ikke være stereotyp. Som regel er det en glidende overgang mellom stereotypier ...
 • Lyd i mobilitetsopplæringen

  01.09.2023 | Kapittel

  Som del av mobilitetsopplæringen bør det legges til rette for å øke elevens auditive bevissthet. Dette gjelder særlig i ruteopplæringen, men kan også være en del av den ordinære undervisningen. Å snakke ...
 • Generelle lærevansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...for forståelse. Økt bruk av gjentakelser med små variasjoner kan utvide forståelsen og legge til rette for at eleven kan bruke kunnskapen på flere områder i matematikken. Prioriter det viktigste: Denne ...