Til hovedinnhold
Viser 671–680 av 841 treff.
 • Tegnspråkets rolle i leseopplæringen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...tospråklige elever koble et skriftlig ordbilde direkte til et tegn fordi eleven ikke har tilstrekkelig tilgang til eller kjennskap til det talte ordet.  Eleven vil da forstå ordets betydning og kunne skrivemåten ...
 • Engelsk muntlig for hørselshemmede elever

  20.06.2016 | Artikkel

  ...undervisningsmetoder og læreplaner. Lærerens kompetanse og valg av språkbruk er også viktig slik at eleven får tilgang til det engelske språket. Kartleggingsverktøy  Læreplan i engelsk for hørselshemmede Kombinasjon ...
 • Matematikkopplæring i et bimodalt tospråklig klasserom

  24.06.2016 | Artikkel

  ...trenger anledning til og erfaring med å tenke over logikken i de forskjellige operasjonene. De bør ha tilgang til informasjon gjennom visuelle representasjoner for å støtte forståelsen. Det er en fordel for ...
 • Hva er Minspeak®?

  08.06.2016 | Artikkel

  ...mens de 700 mest brukte ordene står for ca 85 %. Det betyr at dersom en talehemmet person har raskt tilgang til de mest brukte kjerneordene, så vil talehastigheten gå kraftig opp, og han vil lettere kunne ...
 • Skreddersøm og individuelle tiltak for elever med ADHD

  15.06.2022 | Kapittel

  ...for det. Ida hadde også beskrevet en del indre uro og stress. For å regulere seg bedre fikk hun tilgang på en «fiklekasse» med ulike aktiviteter som kinetisk sand, slim, stressball, fargeblyanter og tyggis ...
 • Google Maps

  25.06.2018 | App

  ...være lurt å ha en powerbank til å lade mobilen hvis du skal på en lengre tur Google Maps gir deg tilgang til Google Street View, som igjen gir deg et 360 bilde av din destinasjon og området rundt. For personer ...
 • Titans of Space

  18.11.2016 | App

  ...det du ser. (Ikke norsk, men engelsk m.fl.).  En stor fordel med vr-teknologi er at den legger til rette for en utvidet, visuell støtte og plasserer deg midt i innholdet. Du ser ikke på dette utenfra, som ...
 • Kartlegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...i forbindelse med stress. Sånn vil jeg ha det - støttemateriell til samtale Kartleggingsmateriell rettet mot barn med nevrologiske utviklingsforstyrrelser, som autisme, Asperger, ADHD og Tourettes syndrom ...
 • Interessekartlegging – et viktig grunnlag for spesialpedagogisk tilrettelegging

  07.02.2023 | Kapittel

  Det er ikke tilfeldig at man er relativt flink til det man er relativt flink til.   For å legge til rette for barn og elever utviklingshemming trenger vi å vite hva deres styrker er. I dette ligger mulighetsrommet ...
 • Råd og vink

  24.04.2023 | Kapittel

  ...ikke gitt at du vet hvordan du bør opptre i situasjoner med tolk. Hva kan du gjøre for å legge til rette for en situasjon der alle er inkludert?  I dette avsnittet (Råd og vink) går vi gjennom det viktigste ...