Til hovedinnhold
Viser 671–680 av 955 treff.
 • Formidling

  17.08.2023 | Kapittel

  ...legger dette der borte». Unngå å bruke ord som «hit og dit», «gjør sånn», «her og der». Legg til rette for et godt lydmiljø ved å unngå unødig støy når du skal formidle viktig informasjon. Nedenfor kan ...
 • Barn og tolking

  10.11.2021 | Kapittel

  ...at barn intuitivt forstår hva en tolk er og gjør. Det er heller ikke gitt at alle tolker har den rette kompetansen eller kjennskapen som skal til for å gjøre en god jobb i situasjoner med barn. Illustrasjon ...
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Artikkel

  ...ha færre erfaringer med matematiske begreper enn jevnaldrende. Forebyggende tiltak er å legge til rette for utvikling av matematisk språk, effektive problemløsnings- og regnestrategier og aktiv bruk av ...
 • Toca Town

  08.06.2016 | Artikkel

  ...historie om deres forbrytelser eller lage en ETTERSØKT-plakat. Generalisering Bruk fokusordene målrettet i denne leksjonen ved å utvide det til å gjelde daglige aktiviteter som å våkne opp om morgenen ...
 • Tverrfaglig forskning gir ny kunnskap til stammefeltet

  25.11.2020 | Artikkel

  ...ny tilnærming, ‘Multimodal Individuell Stammeterapi’ (MIST), ble tatt i bruk for å skape en mer målrettet og opplevelsesbasert stammebehandling. Fokuset i behandlingen vektla å øke personens oppmerksomhet ...
 • Milde hørselstap – er det så farlig? (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...som de med større vansker. Faktum er at de har like mye rett som alle andre til å høre det som blir sagt, rett til å delta i undervisningen og rett til å bli tatt hensyn til. Vi lagt mye på læreren her, ...
 • Stereotyp atferd og selvstimulering ved synsnedsettelser

  23.05.2023 | Artikkel

  ...som kan fremstå uten et tydelig mål for andre. Selvstimulering er i større grad en bevisst handling rettet mot egen kropp og behøver ikke være stereotyp. Som regel er det en glidende overgang mellom stereotypier ...
 • Lyd i mobilitetsopplæringen

  01.09.2023 | Kapittel

  Som del av mobilitetsopplæringen bør det legges til rette for å øke elevens auditive bevissthet. Dette gjelder særlig i ruteopplæringen, men kan også være en del av den ordinære undervisningen. Å snakke ...
 • Generelle lærevansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...for forståelse. Økt bruk av gjentakelser med små variasjoner kan utvide forståelsen og legge til rette for at eleven kan bruke kunnskapen på flere områder i matematikken. Prioriter det viktigste: Denne ...
 • Jenta med stamming

  04.01.2022 | Veileder

  ...oppfølging kan innebære. Stopp gjerne når du ser et stoppskilt og bla til støttearket bakerst, eller les rett gjennom. Vi håper du setter pris på Jenta med stamming. - Rebecca D. & Casey W Mia J. Rebecca ...