Til hovedinnhold
Viser 681–690 av 965 treff.
 • Selvstendighet det første året

  09.09.2022 | Kapittel

  ...være store forskjeller mellom barn. Det som kan virke vanskelig kan gå bedre etter systematisk og målrettet arbeid. En positiv innstilling og forventning til hva som er mulig, gir et godt utgangspunkt for ...
 • Tilrettelegge læremidler tospråklig med norsk tegnspråk

  03.04.2017 | Nettressurs

  Elever som har krav på opplæring i og på tegnspråk har begrenset tilgang på læringsressurser. Her vil vi vise en måte å lage tospråklig undervisningsmateriell på. Læringsressurser på tegnspråk Lærebøker ...
 • God og tilgjengelig litteratur

  07.06.2023 | Kapittel

  Litteraturen kan leses, fortelles, lekes og lyttes til. I litteraturen kan vi få nye erfaringer, tilgang på gode samtaler, og gode opplevelser. God formidling krever tilstedeværelse. Å være her og nå. Å ...
 • Google Workspace og Disk for datamaskin

  23.02.2024 | Kapittel

  Google Apper og Google Workspace Med en privatkonto logget inn hos Google har alle tilgang til Google Apper og Google Disk fra en nettleser på alle enheter og operativsystemer fra nettsiden www.google ...
 • Muntlig veiledning og synstolkning

  06.09.2022 | Kapittel

  Språket gir viktig tilgang til informasjon. Å bygge opp et innholdsrikt språk er en lang prosess. Det å samtale med barnet når det er i situasjoner utvikler språket og gir det et meningsfullt innhold.
 • Organisere skolearbeidet med Book Creator

  21.11.2019 | Kapittel

  ...kapasiteten til å utføre oppgavene og tilegne seg kunnskapen i undervisning. Et viktig grep er å legge til rette for at antall operasjoner som skal utføres i ulike bøker reduseres, og at skolearbeidet i mest mulig ...
 • Forklare gjenstander og aktiviteter

  10.07.2017 | Kapittel

  ...har fysisk kontakt. Den voksne holder en klesklype med høyre hånd og et klesplagg med venstre hånd rett foran barnet. Den voksne forklarer hvordan barnet kan holde hendene på oversiden av den voksnes hender ...
 • Marginalisering av elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  ...av høy kvalitet. Elevenes sosiale liv på skolen er dels avhengig av hvordan opplæringen legges til rette for deltakelse og samhandling med andre elever. Målsettingen med denne studien var å undersøke personer ...
 • Rapporterte vennskap blant elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  ...kommunikasjonsutfordringer og begrenset samhandling.  Forskningen om barns vennskap har i hovedsak rettet oppmerksomheten mot barn uten nedsatt funksjonsevne. Denne forskningen har gitt betydelige bidrag ...
 • Barn og tolking

  10.11.2021 | Kapittel

  ...at barn intuitivt forstår hva en tolk er og gjør. Det er heller ikke gitt at alle tolker har den rette kompetansen eller kjennskapen som skal til for å gjøre en god jobb i situasjoner med barn. Illustrasjon ...