Til hovedinnhold
Viser 681–690 av 853 treff.
 • Cause and Effect Sensory Sound Box

  14.09.2016 | App

  ...scene, lades appen, bakgrunnen kommer frem og du kan begynne å berøre/aktivere skjermen. Du har tilgang tilbake til hovedmenyen ved et lite kryss nederst i høyre hjørne. Appen er enkel å ta i bruk og har ...
 • Her Story

  29.06.2018 | App

  ...inneholder hundrevis av klipp fra flere politiavhør. Avhørene er på engelsk. Skriv inn søkeord og få tilgang til videoklipp fra politiets vitneavhør. Din oppgave er å hente ut informasjon fra filmene og resonnere ...
 • Verktøyapper i matematikk

  27.01.2016 | App

  Presentasjonsverktøy QR-koder Skanne QR-koder til nettsider, lydfiler, filmer og bilder for å få rask tilgang til informasjon uten å bruke skrift eller tale. Lage QR-kode til instruksjonsfilmer som viser regnestrategier ...
 • Video transcription Aksinja Kermauner

  18.04.2021 | Artikkel

  ...the tactile rebuses or replace it with a tactile image or a concrete object. Little blind children love this book, so my daughters and I did a synthesis of play on early Braille literacy with two small ...
 • Kartlegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...i forbindelse med stress. Sånn vil jeg ha det - støttemateriell til samtale Kartleggingsmateriell rettet mot barn med nevrologiske utviklingsforstyrrelser, som autisme, Asperger, ADHD og Tourettes syndrom ...
 • Interessekartlegging – et viktig grunnlag for spesialpedagogisk tilrettelegging

  07.02.2023 | Kapittel

  Det er ikke tilfeldig at man er relativt flink til det man er relativt flink til.   For å legge til rette for barn og elever utviklingshemming trenger vi å vite hva deres styrker er. I dette ligger mulighetsrommet ...
 • Titans of Space

  18.11.2016 | App

  ...det du ser. (Ikke norsk, men engelsk m.fl.).  En stor fordel med vr-teknologi er at den legger til rette for en utvidet, visuell støtte og plasserer deg midt i innholdet. Du ser ikke på dette utenfra, som ...
 • Svake språkferdigheter hos småbarn gir mer erting og mobbing

  13.09.2021 | Artikkel

  Folkehelseinstituttets avdeling for barns helse og utvikling. Forskerne tar til orde for tidlig å rette oppmerksomheten mot barn med språkvansker og tiltak som kan hjelpe barn som opplever dette. – Forebygging ...
 • Book Creator og bryterstyring

  24.10.2019 | Kapittel

  ...kunne kopiere den ønskede youtube-videoen, men må ha noe hjelp til å sette den inn og å flytte den til rett sted. Tilbake til hovedsiden om Book Creator.
 • Kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole (SUKIP)

  22.11.2018 | Artikkel

  ...opplæring». Samtidig viser forskning at vi har for lite kunnskap om hvordan man lokalt legger til rette for å støtte opp om en inkluderende praksis. Målet er en allmennpedagogisk praksis som ivaretar hele ...