Søk | www.statped.no

Viser 681 - 690 av 835 treff.

 • Guidelines for Assessment of Cognition in Relation to Congenital Deafblindness

  11.11.2015 | Veileder

  ...arbeidet med å forstå kognisjon gjennom kroppslig- taktil modalitet og hvordan man kan utrede kognisjon rettet mot personer med medfødt døvblindhet. Nettverket startet som et nordisk samarbeid. Nettverket har ...
 • Synstap og overgang til barnehage

  16.06.2016 | Artikkel

  Forbered barnehagestarten for blinde og svaksynte barn i god tid. Da er det lettere å legge til rette for trivsel og inkludering. Barnehagen må tilrettelegge for en god start. Hovedregelen er at barnet ...
 • Blind Square

  19.06.2016 | App

  ...gratisversjonen av appen. Foreløpig gir appen kun retning i luftlinje basert på klokkeorientering – rett høyre er klokken 3 for eksempel. Du kan for eksempel bruke Google Maps for å få en turn-by-turn beskrivelse ...
 • Løpsk tale i barnehagealder

  23.06.2016 | Artikkel

  ...medvit kring tale og kommunikasjon. Foreldre, barnehagepersonell og lærarar kan hjelpe barnet med å rette positiv merksemd mot sin eigen tale ved å seie «Det forstod eg godt! Du sa det så tydeleg!».  Kommunikasjonen ...
 • Tiltak og oppfølging for skolebarn

  23.10.2017 | Artikkel

  Lærarar er viktige samarbeidspartnarar på skolen. Dei kan vere gode talemodellar og kan legge til rette for at eleven som stammar, får den tida og merksemda han treng for å fortelje eller seie det han ønskjer ...
 • Nedsatt hørsel og sosial kompetanse

  30.06.2016 | Artikkel

  Sosial kompetanse utvikles i samspill med andre. Derfor må det legges til rette slik at barn og unge med hørselstap blir en del av felleskapet. Mye av vår sosiale atferd lærer vi ved å være i kommunikasjon ...
 • Barnets stemme: Ressurser til arbeid med selvbestemmelse

  19.12.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...hvilken grad din elev viser selvbestemmende atferd og i hvilken grad personer rundt din elev legger til rette for muligheter til å utfolde selvbestemmelse. Elevskjemaet inneholder spørsmål om hvordan du får til ...
 • Internasjonal morsmålsdag

  21.02.2017 | Artikkel

  ...sørsamisk. Lek er viktig for å utvikle av matematikkferdigheter. Voksne i barnehagen må derfor legge til rette for systematisk arbeid med matematikk, slik at barn får muligheten til å møte matematikkbegreper gjennom ...
 • My PlayHome

  09.05.2016 | App

  ...også brukes til å trene på sosiale ferdigheter og ADL (aktiviteter i dagliglivet). For å legge til rette for læring bør den voksne ha en plan for hva som skal læres og hvordan og på den måten unngå mekanisk ...
 • Inspiration Maps

  15.08.2017 | App

  ...elevene og gjøre dem aktive og deltakende i læringsprosessen. Ved å stimulere, oppfordre og legge til rette for undring, refleksjon, fabulering og problematisering vil elevenes motivasjon og læringsutbytte ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!