Til hovedinnhold
Viser 681–690 av 910 treff.
 • Tverrfaglig forskning gir ny kunnskap til stammefeltet

  25.11.2020 | Artikkel

  ...ny tilnærming, ‘Multimodal Individuell Stammeterapi’ (MIST), ble tatt i bruk for å skape en mer målrettet og opplevelsesbasert stammebehandling. Fokuset i behandlingen vektla å øke personens oppmerksomhet ...
 • Formidling

  17.08.2023 | Kapittel

  ...legger dette der borte». Unngå å bruke ord som «hit og dit», «gjør sånn», «her og der». Legg til rette for et godt lydmiljø ved å unngå unødig støy når du skal formidle viktig informasjon. Nedenfor kan ...
 • Lyd i mobilitetsopplæringen

  01.09.2023 | Kapittel

  Som del av mobilitetsopplæringen bør det legges til rette for å øke elevens auditive bevissthet. Dette gjelder særlig i ruteopplæringen, men kan også være en del av den ordinære undervisningen. Å snakke ...
 • Barn og tolking

  10.11.2021 | Kapittel

  ...at barn intuitivt forstår hva en tolk er og gjør. Det er heller ikke gitt at alle tolker har den rette kompetansen eller kjennskapen som skal til for å gjøre en god jobb i situasjoner med barn. Illustrasjon ...
 • Toca Town

  08.06.2016 | Artikkel

  ...historie om deres forbrytelser eller lage en ETTERSØKT-plakat. Generalisering Bruk fokusordene målrettet i denne leksjonen ved å utvide det til å gjelde daglige aktiviteter som å våkne opp om morgenen ...
 • Marginalisering av elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  ...av høy kvalitet. Elevenes sosiale liv på skolen er dels avhengig av hvordan opplæringen legges til rette for deltakelse og samhandling med andre elever. Målsettingen med denne studien var å undersøke personer ...
 • Organisere skolearbeidet med Book Creator

  21.11.2019 | Kapittel

  ...kapasiteten til å utføre oppgavene og tilegne seg kunnskapen i undervisning. Et viktig grep er å legge til rette for at antall operasjoner som skal utføres i ulike bøker reduseres, og at skolearbeidet i mest mulig ...
 • Forklare gjenstander og aktiviteter

  10.07.2017 | Kapittel

  ...har fysisk kontakt. Den voksne holder en klesklype med høyre hånd og et klesplagg med venstre hånd rett foran barnet. Den voksne forklarer hvordan barnet kan holde hendene på oversiden av den voksnes hender ...
 • Rapporterte vennskap blant elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  ...kommunikasjonsutfordringer og begrenset samhandling.  Forskningen om barns vennskap har i hovedsak rettet oppmerksomheten mot barn uten nedsatt funksjonsevne. Denne forskningen har gitt betydelige bidrag ...
 • Stereotyp atferd og selvstimulering ved synsnedsettelser

  23.05.2023 | Artikkel

  ...som kan fremstå uten et tydelig mål for andre. Selvstimulering er i større grad en bevisst handling rettet mot egen kropp og behøver ikke være stereotyp. Som regel er det en glidende overgang mellom stereotypier ...