Til hovedinnhold
Viser 691–700 av 841 treff.
 • Kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole (SUKIP)

  22.11.2018 | Artikkel

  ...opplæring». Samtidig viser forskning at vi har for lite kunnskap om hvordan man lokalt legger til rette for å støtte opp om en inkluderende praksis. Målet er en allmennpedagogisk praksis som ivaretar hele ...
 • Forventninger til læring og vekst

  15.10.2018 | Kapittel

  ...elevens forutsetninger. Elever har både en opplæringsrett og en opplæringsplikt. Vi skal legge til rette for læring, klassetilhørighet og et sosialt liv. Som pedagog skal du ha samme forventning til alle ...
 • Begrepsforståelse - kartleggingsprøve

  11.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...administrerer selve kartleggingen, mens den andre observerer og gir støtte. (F. eks hjelper barna med å finne rett oppgave.) Tidsrammen vil være ca. 20-30 minutter. De første tre oppgavene er øvingsoppgaver, og det ...
 • Interessekartleggingsskjema - for læring og trivsel

  31.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...er innhenting av kunnskap om interesser et viktig grunnlag for tilretteleggingen. For å legge til rette trenger vi å vite hva deres relative styrker er. Hva fremmer læring, helse og trivsel? I dette ligger ...
 • My PlayHome

  09.05.2016 | App

  ...også brukes til å trene på sosiale ferdigheter og ADL (aktiviteter i dagliglivet). For å legge til rette for læring bør den voksne ha en plan for hva som skal læres og hvordan og på den måten unngå mekanisk ...
 • Inspiration Maps

  15.08.2017 | App

  ...elevene og gjøre dem aktive og deltakende i læringsprosessen. Ved å stimulere, oppfordre og legge til rette for undring, refleksjon, fabulering og problematisering vil elevenes motivasjon og læringsutbytte ...
 • Taktile symboler og planer

  04.03.2016 | Veileder

  ...synsnedsettelse. Foresatte og andre nærpersoner kan også ha nytte av veilederen. Den er først og fremst rettet mot barn og unge i barnehage- og skolealder, men med enkle tilpasninger, kan prinsippene og fremgangsmåtene ...
 • Hva sier forskning om omvendt undervisning?

  22.08.2022 | Kapittel

  2016) viser at omvendt undervisning bare gir et økt læringsutbytte hvis det samtidig legges til rette for at elevene kan samarbeide om temaet. Dette gjelder for alle elever. Gruppeoppgaver bør utgå fra ...
 • Billedspillet slaget etter hjerneskade

  28.06.2022 | Kapittel

  ...selv om hun har nedsatt motorikk i den. Hun lyderer seg fram når hun skriver og får det som regel rett, men hun bruker lang tid. Anne-Lise er ivrig og motivert og har svært gode kommunikasjonsferdigheter ...
 • Kilder

  25.04.2023 | Kapittel

  ...sine tanker og erfaringer og kommet med gode innspill til hva denne ressursen bør inneholde. Vi vil rette en stor takk til alle som har delt sin kunnskap med oss, og til barnehager, helsestasjon og idrettslag ...