Søk | www.statped.no

Viser 701 - 710 av 837 treff.

 • Osmo Coding Awbie

  22.02.2017 | App

  ...knyttet til forflytning og plassering. Ofte brukte begreper som illustreres visuelt er høyre, venstre, rett frem, gå, hopp, opp, ned, over mm.. For de som strever med å lære å kode i form av tekst, tall og ...
 • Stamming i videregående skole

  21.02.2018 | Artikkel

  ...logopediske oppfølgingen. Det er viktig at logopeden involverer de foresatte fra begynnelsen og legger til rette for et godt samarbeid. Her er det viktig å avklare forventninger og bli enige om mål for oppfølgingen ...
 • Slik jobbar Statped med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...forsking, fagutvikling og direkte logopedarbeid. Individbaserte tenester Ei individbasert teneste er retta mot ein person og hjelpeapparatet rundt personen (nærpersonar, oppfølgande logoped og andre fagpersonar) ...
 • Kva er afasi?

  09.09.2017 | Artikkel

  Afasi er språkvanskar etter ein erverva skade i hjernen. Personar med afasi har behov for og rett til oppfølging av logoped. Hjerneslag er den vanlegaste årsaka til afasi. Hjerneslag omfattar både hjernebløding ...
 • Datautstyr med tale

  02.09.2019 | Kapittel

  ...tekst, må han raskt kunne finne setningen eller ordet han skal rettes. Å bruke pil ned for å lese en hel linje, er ofte en mindre målrettet strategi enn å bruke kommandoer for å lese neste setning eller ...
 • Tidlig innsats for små barn med behov for ASK. En systematisk litteraturstudie om utfordringsbilde og intervensjonsområder

  03.12.2020 | Bok/hefte

  ...intervensjonsområder for tidlig innsats. Disse var 1) grunnlaget for intervensjoner, 2) innsatser rettet mot barnet, og 3) kompetanseheving hos kommunikasjonspartnere. I vurderingen av resultatene fra denne ...
 • Lesing og skriving

  24.10.2019 | Kapittel

  ...deltakelse.  Som arbeidsbok  Når du velger Book Creator som arbeidsredskap for elevene, kan du legge til rette for et inkluderende klasserom fordi forskjellige former for formidling likestilles. Elevene kan velge ...
 • Organisering og lagring av skolearbeidet

  22.10.2019 | Kapittel

  ...kapasiteten til å utføre oppgavene og tilegne seg kunnskapen i undervisning. Et viktig grep er å legge til rette for at antall operasjoner som skal utføres i ulike bøker reduseres, og at skolearbeidet i mest mulig ...
 • Stammebehandling – hva hjelper hvem?

  02.06.2017 | Prosjekt

  ...ny tilnærming, ‘Multimodal Individuell Stammeterapi’ (MIST), ble tatt i bruk for å skape en mer målrettet og opplevelsesbasert stammebehandling. Behandlingen besto av fire behandlingsøkter med varighet ...
 • Delta i samlingsstund

  30.01.2018 | Kapittel

  ...barnet deltar i deler av samlingsstunden der innholdet er tilpasset, eller at barnehagen legger til rette for kortere samlingsstunder med færre barn og mer tilpasset innhold. Barn med autisme må øve på disse ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!