Til hovedinnhold
Viser 711–720 av 852 treff.
 • Inspiration Maps

  15.08.2017 | App

  ...elevene og gjøre dem aktive og deltakende i læringsprosessen. Ved å stimulere, oppfordre og legge til rette for undring, refleksjon, fabulering og problematisering vil elevenes motivasjon og læringsutbytte ...
 • Taktile symboler og planer

  04.03.2016 | Veileder

  ...synsnedsettelse. Foresatte og andre nærpersoner kan også ha nytte av veilederen. Den er først og fremst rettet mot barn og unge i barnehage- og skolealder, men med enkle tilpasninger, kan prinsippene og fremgangsmåtene ...
 • Interessekartleggingsskjema - for læring og trivsel

  31.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...er innhenting av kunnskap om interesser et viktig grunnlag for tilretteleggingen. For å legge til rette trenger vi å vite hva deres relative styrker er. Hva fremmer læring, helse og trivsel? I dette ligger ...
 • Født med alkoholskade

  27.01.2016 | DVD

  ...med det. Heftet "Åpne for læring" er en ressurs til lærere, PPT og foreldre for å kunne legge til rette for barn og unge med Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) i skolen. Hvert år blir trolig mellom ...
 • Opplevelser som teller

  27.01.2016 | DVD

  ...også i barnehagen. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter kan barnehagen legge til rette for at barns første erfaring med matematikk blir en positiv opplevelse. «Opplevelser som teller» er ...
 • Visuell og konkret matematikk

  27.01.2016 | DVD

  ...filmen er foreldre, førskolelærere, lærere, studenter, PPT og andre som er opptatt av å legge til rette for aktiviteter og læringssituasjoner som skaper mestring.   Statped ...
 • Strakstilbud ved nyoppdagede kombinerte sansetap

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...behov og situasjon så raskt som mulig etter at sansetapet er stadfestet. Tilbudet er i første rekke rettet mot barn i første leveår, men det er likevel ingen aldersgrense. Målgruppe Foreldre som har barn ...
 • Flere hoder tenker bedre enn ett

  07.07.2016 | Bok/hefte

  ...pedagogiske grep som imøtekommer disse barnas særlige behov på en god måte, kan man bedre legge til rette for læringssituasjoner som er utviklende og berikende. Vi ønsket å sette fokus på støttende prosesser ...
 • Skriftspråk og stimulering når barn ikke kan se (mp3)

  01.07.2019 | Podkast

  ...prosjektet Barnehagebarn og punktskrift jobber Statped med å undersøke hvordan man best kan legge til rette for skriftspråkstimulering.  Tidlig skriftspråkstimulering er ikke bare viktig for begynneropplæringen ...
 • Tidlig identifisering og tilrettelegging for barn med ADHD-liknende atferd i barnehagen

  09.12.2016 | Bok/hefte

  ...fremhever betydning av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og legge til rette for barn med særskilte behov. Jo tidligere man kan oppdage barn som kan ha behov for særskilt hjelp ...