Søk | www.statped.no

Viser 761 - 770 av 837 treff.

 • NOVA-rapporten "Langt igjen?"

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...er det enda en lang vei å gå før vi kan snakke om reell integrering og likeverdige vilkår. Alle har rett på tilpasset opplæring i klassen, men rapporten viser at omfanget av segregerte undervisningsopplegg ...
 • Elever med nedsatt hørsel – tiltak på skolen

  10.06.2016 | Artikkel

  ...opplæringsløpet. For disse elevene bør det erfaringsmessig legges inn en daglig økt med slik spesifikk og målrettet lytte- og talespråkstimulering, spesielt i de første skoleårene. Også elever med andre typer høreapparat ...
 • Heltidsopplæring for døvblindfødte

  11.11.2021 | Tjeneste

  ...får mulighet til å utvikle et funksjonelt språk gjennom tilpassede kommunikasjonsformer å legge til rette for at den enkelte elev får mulighet til å utnytte sine evner i et rikt og levende læringsmiljø, der ...
 • Tilrettelegging på arbeidsplassen

  16.06.2016 | Artikkel

  ...det er minst mulig støy og best mulig oversikt plassering slik at du ikke har motlys sitte eller stå rett foran den du snakker med for å lette munnavlesning ha øyekontakt med den du snakker med bruke alle ...
 • Hørseltap og tilrettelegging i videregående skole

  16.06.2016 | Artikkel

  ...tilrettelegging vurderes. Det finnes ingen fasit for god tilrettelegging. Det vil være sentralt å legge til rette for læring både visuelt og auditivt. Fysisk tilrettelegging I den fysiske tilrettelegging er det kvaliteten ...
 • Seeing AI

  13.03.2019 | App

  ...familie med navn i registeret til Seeing AI under funksjonene Face recognition. Dette gjør at du kan rette kameraet i en bestemt retning og funksjonen Persons vil fortelle deg hvem som er i bildet før du tar ...
 • Notater

  04.08.2017 | App

  ...som kan hukes av etter hvert som oppgaver er gjennomført.Ta bilde av presentasjoner i undervisningen rett i appen og skriv egne notater til bildet.        Synkroniser notater med bruk av ulike skytjenester  ...
 • Taleapraksi

  16.05.2022 | Artikkel

  ...automatisert, for eksempel ukedagene. Logopedisk oppfølging Personer med taleapraksi har behov for og rett til oppfølging av logoped. Logopeden kartlegger taleapraksi, og utarbeider tilpassa og målretta tiltak ...
 • Overgang mellom barnehage og skole

  07.07.2020 | Kapittel

  ...kommunikasjonsløsning slik at de kan snakke om å begynne på skolen. Foto av skolen er også viktig at barnet har tilgang til. Når barnet er begynt på skolen er det viktig at de har tilgjengelig ordforråd og foto av barnehagen ...
 • Læring hos barn og unge med hørselshemming

  04.05.2016 | Bok/hefte

  ...lærerne har god kompetanse om hørselshemming. Hørselshemmede elever opplever bedre læringsutbytte når tilgangen til tolk er god, og når tolken deltar i fagfelleskapet på skolen og samarbeider godt med lærere ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!