Til hovedinnhold
Viser 821–830 av 909 treff.
 • Visuell og fysisk orden og oversikt

  22.08.2023 | Kapittel

  ...gangen gir trygghet. Les om synstap og fysisk tilrettelegging i barnehagen Les om hvordan legge til rette for personer med nedsatt syn ...
 • Kilder

  07.06.2023 | Kapittel

  ...sine tanker og erfaringer og kommet med gode innspill til hva denne ressursen bør inneholde. Vi vil rette en stor takk til alle som har delt sin kunnskap med oss, og til barnehager, helsestasjon og idrettslag ...
 • Begrepsforståelse - kartleggingsprøve

  11.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...administrerer selve kartleggingen, mens den andre observerer og gir støtte. (F. eks hjelper barna med å finne rett oppgave.) Tidsrammen vil være ca. 20-30 minutter. De første tre oppgavene er øvingsoppgaver, og det ...
 • My PlayHome

  09.05.2016 | App

  ...også brukes til å trene på sosiale ferdigheter og ADL (aktiviteter i dagliglivet). For å legge til rette for læring bør den voksne ha en plan for hva som skal læres og hvordan og på den måten unngå mekanisk ...
 • Inspiration Maps

  15.08.2017 | App

  ...elevene og gjøre dem aktive og deltakende i læringsprosessen. Ved å stimulere, oppfordre og legge til rette for undring, refleksjon, fabulering og problematisering vil elevenes motivasjon og læringsutbytte ...
 • Taktile symboler og planer

  04.03.2016 | Veileder

  ...synsnedsettelse. Foresatte og andre nærpersoner kan også ha nytte av veilederen. Den er først og fremst rettet mot barn og unge i barnehage- og skolealder, men med enkle tilpasninger, kan prinsippene og fremgangsmåtene ...
 • Blind Square

  19.06.2016 | App

  ...gratisversjonen av appen. Foreløpig gir appen kun retning i luftlinje basert på klokkeorientering – rett høyre er klokken 3 for eksempel. Du kan for eksempel bruke Google Maps for å få en turn-by-turn beskrivelse ...
 • Interessekartleggingsskjema - for læring og trivsel

  23.11.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...er innhenting av kunnskap om interesser et viktig grunnlag for tilretteleggingen. For å legge til rette trenger vi å vite hva deres relative styrker er. Hva fremmer læring, helse og trivsel? I dette ligger ...
 • Undergrupper av språklydsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...spontan forbedring av denne type vanske og som tiltak anbefales det artikulasjonstrening (se tiltak) rettet mot de lyder som artikuleres feil. Forsinket fonologisk utvikling Barn med forsinket fonologisk utvikling ...
 • Læringsaktiviteter og skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...hadde i perioder høyt fravær og hadde fått undervisning på grupperom med assistent siden 1. klasse. Rett før Statped kom inn i samarbeidet og eleven gikk i 7. klasse, hadde eleven fått en ny kontaktlærer ...