Søk | www.statped.no

Viser 831 - 837 av 837 treff.

 • Ledsagerteknikker

  16.10.2013

  ...alltid tilpasses den enkeltes synsfunksjon og øvrige forutsetninger. Ledsagerteknikkene legger til rette for et likeverdig samarbeid. De som går mye sammen, vil etter hvert finne sine egne måter å bruke ...
 • Kartlegging av bimodal tospråklig utvikling

  02.04.2018 | Artikkel

  ...valgene som er gjort med hensyn til språk, opplæringsarena og tiltak bidrar til at utviklingen går ”den rette veien”. Kartlegging kan gi informasjon om barnets sterke sider, om hva det kan, og hvilke områder ...
 • Lesing og hørselshemmede barn i barnehagen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...barnet oppmuntres til å kontrollere sine svar, spørre seg selv om svaret er fornuftig, og eventuelt rette på seg selv. I barnehagen må hørselshemmete barn bli gjort oppmerksom på begreper som bokstav, stemte ...
 • Tidlig identifikasjon av dysleksi

  02.06.2020 | Artikkel

  ...tidligste leseutviklingen. Uansett kan morfologisk bevissthet være et uttrykk for barnets evne til å rette oppmerksomheten mot språkets formside, og dermed si noe om de språklige forutsetningene for å begynne ...
 • Autisme og synsvansker

  15.05.2020 | Artikkel

  ...sjonssymboler For barn med sterkt nedsatt syn og ASF, kan taktile symboler og planer bidra til å rette oppmerksomheten mot det som er viktig i situasjonen, skape og opprettholde en felles oppmerksomhet ...
 • Kartlegging

  08.06.2021 | Kapittel

  ...på. Å spille for eksempel Playstation vil gi et felles fokus på spillet, og eleven slipper å sitte rett opp og ned rundt et bord å snakke om de utfordrende tingene. Det kan fint gjennomføres kartleggingssamtaler ...
 • Undervisnings og metodemateriell

  29.06.2022 | Kapittel

  Aasheim,V. og Alstad, K. (2004). Språk- og talevansker hos voksne. Idésamling. Idésamlingen er praktisk rettet og gir bl.a. veiledning i forhold til utredning samt forslag til metodiske tiltak. VOX. Bestilles ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!