Til hovedinnhold
Viser 51–60 av 3160 treff.
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon og spill

  14.09.2020 | Kapittel

  ...alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) bruker alternative betjeningsmåter for å styre spill på for eksempel PC eller nettbrett. På spillarenaen vil elever som bruker ASK kunne delta mer aktivt og mer likestilt ...
 • Book Creator og alternativ og supplerende kommunikasjon

  24.10.2019 | Kapittel

  Barn og unge som helt eller delvis mangler et funksjonelt talespråk, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer. Noen har ikke talespråk og trenger alternativ kommunikasjon. Andre ...
 • Kommunikasjon

  11.05.2023 | Kapittel

  ...er født som sosiale vesener, og det å kommunisere med andre har en grunnleggende funksjon i livene våre. Syn og hørsel er de viktigste sansene vi bruker i kommunikasjon, og når begge sansene er nedsatt ...
 • Kommunikasjonsformer

  11.05.2023 | Kapittel

  ...personer med ervervet syns- og hørselstap eller døvblindhet kan de språklige uttrykksformene variere. Lydforsterket talespråk, tegnspråk, taktile tegn, håndalfabet og haptisk kommunikasjon kan være innfallsvinkler ...
 • Kommunikasjon

  21.09.2023 | Kapittel

  ...nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet er ofte sårbare for det å få gode nok muligheter til å inngå i meningsfylt samspill og kommunikasjon med nærpersoner. Grunnleggende samspill sikrer nærhet og emosjonell ...
 • Kommunikasjon

  13.06.2022 | Kapittel

  Kroppslig kommunikasjon Kroppslig kommunikasjon er viktig fordi kognitive, motoriske og sansemessige funksjonsnedsettelse begrenser mulighetene for språklig og symbolsk kommunikasjon. Dette fordrer at ...
 • Betjening av kommunikasjonsløsninger

  10.09.2019 | Artikkel

  ...å påvirke omgivelsene. Å kunne betjene kommunikasjonsløsningen sin så selvstendig som mulig krever opplæring og øvelse, både for den som skal bruke løsningen og for den som skal lære bort hvordan man bruker ...
 • Kommunikasjonspartnere

  10.02.2021

 • Kommunikasjonsbøker

  10.02.2021

 • snarvei- kommunikasjon EHS

  21.01.2021 | Artikkel