Til hovedinnhold
Viser 1351–1360 av 3160 treff.
 • Planlegging

  23.08.2023 | Kapittel

  ...god som mulig, og for at overgangen skal bli så god som mulig for barnet. På et skoleforberedende møte kan dette være et aktuelt å informere om barnets kombinerte syns- og hørselstap og eventuelle diagnose ...
 • Samtaleguide om barnets morsmål

  29.03.2017 | Bok/hefte

  ...på flere språk kan være vanskelig for minoritetsspråklige barn. En samtale mellom barnets foreldre og barnehageansatte kan være til hjelp for barnet i språkutviklingen. Når pedagoger ser grunn til bekymring ...
 • Utredning av stemmevansker

  19.05.2023 | Kapittel

  ...av stemmens funksjon, bakgrunn for stemmevanskene, og hvilke faktorer som kan ha innvirkning i dagliglivet og ved kommunikasjonen. Tiltak utarbeides, og i felleskap drøftes oppfølgingen. Rådgivende samtale: ...
 • Tolke for barn

  17.02.2022 | Kapittel

  ...barn er på mange måter forskjellig fra samtaler med voksne. I fagrapport om kommunikasjon med barn via tolk, påpeker Kanstad og Gran (2016) at tolker må innta en litt annen rolle når det er barn med i bildet ...
 • 3.10 Håndalfabet

  11.06.2024 | Kapittel

  ...spørsmålet: Trenger vi å lære håndalfabetet? Det kan være lurt, selv om den vi snakker med ikke kan lese og skrive. Grunner til dette er at når du kan håndalfabetet, har du også lært deg de fleste håndformene ...
 • Epilepsi

  05.06.2020 | Kapittel

  ...utrede symptomer er viktig for å lykkes med behandling og tiltak. Mange med epilepsi og autisme har i tillegg andre psykiske og fysiske lidelser, samt utviklingshemming. For eksempel rammer spesielt ukontrollerte ...
 • Individuell opplæringsplan

  13.06.2022 | Kapittel

  (IOP). Den skal beskrive elevens læringsmål og hvordan undervisningen skal bedrives. Opplæringsplanen skal være et hjelpemiddel for lærerne i deres arbeid og bidra til å kvalitetssikre skoletilbudet. Det ...
 • 1.4 Case-eksempel

  11.03.2024 | Kapittel

  ...hvordan vi konkret kan bruke tegneseriesamtaler, sosiale historier og oppskrifter sammen. Etter case-eksempelet får du se den sosiale historien og en en visuell fremstilling av de forskjellige setningstypene ...
 • Ved ervervet hjerneskade

  31.08.2023 | Kapittel

  Strakstilbudet består av informasjonssamtaler og rådgivning, kort tid etter at skaden har oppstått. Samtalene tar utgangspunkt i brukerens situasjon og behov knyttet til spesialpedagogisk hjelp, barnehagehverdag ...
 • Motivere

  10.07.2017 | Kapittel

  ...forberede eller motivere barnet med ord. For eksempel kan den voksne si  «Nå vil jeg vise deg en ny lek».