Til hovedinnhold
Viser 741–750 av 3165 treff.
 • PPT sin oppfølging og samarbeid med skolen

  06.12.2021 | Kapittel

  ...hjemmespråket? Hvordan har utviklingen vært på språk og kunnskaper? Er det et rimelig samsvar mellom erfaringer på førstespråket og elevens språk- og kunnskapsutvikling? Erfaringer, styrker eller vansker ...
 • Målet med Digital didaktikk og inkludering

  16.09.2021 | Kapittel

  ...digitale verktøy på en måte som skaper samarbeid, motivasjon og inkludering. Fylle på den pedagogiske verktøykassa med inkluderende metoder og digitale ressurser. Dele erfaringer med hverandre for å utvikle ...
 • Mulighet for orientering og fri bevegelse

  11.05.2023 | Kapittel

  Det kombinerte sansetapet påvirker en persons muligheter til å bevege seg fritt, og komme seg trygt fra et sted til et annet. Vi bruker begrepet mobilitet om disse funksjonene. Nedsatt hørsel vil påvirke ...
 • Læring og livskvalitet. Områder for spesialpedagogisk innsats

  24.03.2023

 • Oppgave 3:- Bokstavering og tall

  01.02.2023 | Kapittel

  ...om de ulike personene. Se videoen og skriv ned navn og alder på de fem personene før du trykker på knappen for å se oppgavens fasit.   Film: Oppgave i bokstravering og tall del 1 ...
 • Å oppdage og utforske skriftspråket 1-5 trin

  31.05.2023 | Kapittel

  Flipoveralfabet Selv om formell undervisning i lesing og skriving vanligvis ikke starter før en person begynner på skolen, er det etter hvert anerkjent at et viktig grunnlag for utvikling etableres lenge ...
 • Fase 1. Ordinær og tilpasset opplæring

  04.08.2023 | Kapittel

  ...nærmere. Følgende forhold bør undersøkes, og det må foreligge en plan for oppfølging når eleven strever med bruk av og forståelse av begreper i faget mangler engasjement og forståelse i problemløsningsoppgaver ...
 • Trygghet og tilhørighet i skolen. Relasjonskompetent undervisning

  14.12.2023

 • Word e-bøker og tilrettelegging av tekst

  23.02.2024 | Kapittel

  ...opplysninger og at noen elementer i boka blir merket spesielt. Dette blir gjort for at eleven lett skal få informasjon om både layout og struktur og for at eleven skal kunne finne fram i boka så raskt og effektivt ...
 • 2.6 Sanseintegrasjon som prosess, teori og tilnærming

  04.03.2024 | Kapittel

  ...tilnærmingen og fokuserte på dagligdagse aktiviteter.   Ayres (1972) definerte sensorisk integrasjon som «den nevrologiske prosessen som organiserer sensorisk informasjon fra ens egen kropp og fra miljøet ...