Til hovedinnhold
Viser 121–130 av 766 treff.
 • Lag og avles håndformfortellinger

  06.03.2023 | Kapittel

  ...bestemt håndform, se eksempelet: Film håndformfortelling Pekehånd Fortellingen skal ha 10 tegn der håndformen er samme som når man teller fra 1-10. Start med tallet 1, som er pekehånd. Se eksempel:  film ...
 • Selvstendighet det første året

  09.09.2022 | Kapittel

  ...gang mange følelser og reaksjoner, ikke minst spørsmål om fremtiden. Hvordan vil livet bli? Hva vil mitt barn få til? Hva vil være vanskelig? Siden barn utvikler seg forskjellig og har ulike utgangspunkt ...
 • Tema: Salt og pepper

  01.04.2020 | Kapittel

  Pepper og bli litt kjent med dem.   I denne episoden av “Salt og Pepper” får du se Salt og Pepper på hjemmeskolen og se litt om hva de gjør der.   Tredje episode av “Salt og Pepper”. Denne gangen besøker ...
 • Meld ut (slett) elever

  16.06.2018 | Tjeneste

  ...skolens ID og passord  Når du er logget inn, får du se en liste over elever ved skolen som er registrert som lånere. Klikk på navnet til aktuell elev for å se om eleven fortsatt låner skolelydbøker.   Gå til ...
 • Oppgave – Avlesning til analyse 1

  31.01.2023 | Kapittel

  Her finner du to oppgaver. Begge oppgavene består av en video av en kort tekst. Se på teksten og gjør deg opp en mening om hvilke grammatiske elementer som brukes i teksten. Ser du bruken av ikke-manuelle ...
 • IVAS - informasjons-og kommunikasjonsverktøy

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...og brikker/ordkort til 9 kategorier for hver av delene. Kategoriene er: Skoleaktiviteter/fag eller Mitt syn på arbeid/studie Arbeidsmåter Læringsstil Organisering, struktur og forutsigbarhet Stressfaktorer ...
 • Sjïere dïenesjh

  02.01.2015 | Kapittel

  Lïerehtimmie lea boelhkine juakeme jïh faalenasse vadtasåvva goske maana lea 16 jaepien båeries. Hør mitt språk (Govlh mov gïelem) lea akte bïhkedimmieprogramme eejhtegidie govlemeheaptoes maanajgujmie a ...
 • Effekt av artikulatorisk bevissthetstrening på skriftspråklige ferdigheter. En randomisert kontrollert undersøkelse og en singel case studie

  02.02.2022 | Artikkel

  ...spesielt vanskelig for dem å skille mellom lyder som er relativt like, slik som for eksempel b/d, n/m, g/k. På grunn av disse fonologiske vanskene mangler de funksjonell bokstavkunnskap og kan også ha varierende ...
 • Formatere dokumenter

  03.09.2018 | Kapittel

  ...et område og endre det ved å trykke hurtigtasten. Fet skrift på/av: Ctrl+f Kursiv skrift på/av: Ctrl+k Understreket skrift på/av: Ctrl+u Normal stil (tilbake til normal skrift): Ctrl+Shift+n ...
 • Baobabtreet

  27.05.2016 | App

  ...til å utvide eget tegnspråk. få en litterær opplevelse. se en historie med tegnspråk. avlese tegnspråk og øke tegnforrådet. Ved å lese eller se boken kan barn få en god og kunstnerisk opplevelse. Appen ...