Til hovedinnhold
Viser 271–280 av 766 treff.
 • Interaktive tavler som inkluderingsverktøy

  27.01.2016 | Video

  ...prosjektet «Vi sprenger grenser». Bruken av Pegasus i Skogen barnehage på Askøy har vore ein del av dette.  Se også saken i Askøyværingen Barn som ikke kan kommunisere, har fått et vindu ut i verden. Utprøving ...
 • Støttemateriell for god praksis

  06.06.2016 | Bok/hefte

  'Støttemateriell for god praksis' viser blant annet hvordan kommunikasjonshefter og aktivitetsbeskrivelser kan se ut. Heftet har som mål å vise hvordan tverrfaglige team kan utforme materiell som understøtter god ...
 • Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  Denne reviderte utgaven fra våren 2013 har følgende nye momenter: Eksempler fra dynamisk kartlegging - se link. Mer brukervennlige notatark Nye oppgaver rettet spesielt mot elever i ungdomsskole og videregående ...
 • Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler

  14.06.2016 | Veileder

  Elevene har også rett til opplæring i å ta seg fram på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet, se Opplæringslovens §§ 2-14 og 3-10. Sammen med universell utforming og tilrettelegging, kan kompenserende ...
 • Teknologi for deltakelse og medbestemmelse

  22.01.2019 | Video

  ...unge med multifunksjonshemming bruke teknologi for å delta og for å bestemme? I denne filmen får du se noen eksempler på det. Vi møter Herman Moen Engelstad fra Hønefoss som viser oss hvordan tilpassede ...
 • Å få et barn med nedsatt hørsel

  07.09.2022 | Video

  ...nedsatt hørsel Veien til å få cochleaimplantat (CI) Lytte- og talespråkstimulering etter lydpåsetting Se filmen med tegnspråktolking Å få et barn m/nedsatt hørsel m/tolk Filmen er del av en filmserie Møt ...
 • Starte i barnehagen med nedsatt hørsel

  07.09.2022 | Video

  ...for et barn med nedsatt hørsel Samarbeid mellom barnehage og hjem Tilretteleggingstiltak i barnehagen Se filmen med tegnspråktolking Starte i barnehagen m/nedsatt hørsel film m/tolk Filmen er del av en filmserie ...
 • Små ører – store muligheter

  09.12.2022 | Video

  ...med hørselstap. Møt audiofysiker og audiopedagog som forteller om hørsel og cochleaimplantat (CI). Se filmen med tegnspråktolking Små ører - store muligheter m/tolk ...
 • Fire ungdommer om politikk

  31.08.2021 | Video

  ...de ville ha gjort om de fikk være statsminister for en dag. Ungdommene har mye på hjertet, verdt å se og mye å tenke over! KOMPETANSEMÅL fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG Kompetansemål etter 10. trinn reflektere ...
 • Velferdsteknologiens muligheter for elevens selvstendgihet og livsmestring

  25.11.2021 | Video

  Videoforelsening fra SPOT 2021. Se video med tegnspråktolk. Gjennom støtte fra helsedirektoratet har ergoterapeutene i Bodø kommune utarbeidet verktøy for kartlegging av barn og unges behov for velferdsteknologi ...