Til hovedinnhold
Viser 301–310 av 766 treff.
 • Luper og kikkerter

  08.06.2016 | Artikkel

  ...disse er at begge hender er fri. Kikkerter Kikkerter er et hjelpemiddel for å lese korte tekster eller se gjenstander på alle avstander. De kan for eksempel brukes for å lese gateskilt, bussnumre og informasjonstavler ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  ...er ikke oppmerksom nok på hvor hun har synsoppmerksomheten sin. Dette er bevisstgjørende for meg å se. Jeg sier og gjør tegnet VONDT og DATT, men hun hører ikke godt nok til å oppfatte ordet «datt», kanskje ...
 • Strategier

  17.02.2022 | Kapittel

  ...fungere. Voksne som snakker med barn via tolk må være oppmerksom på at det kan være vanskelig for barna å se på både tolken og alt det andre som skjer i en samtale. For å få til den dansen vi har vært inne på ...
 • Øv på bruk av bøyer

  07.03.2023 | Kapittel

  ...på tekstene. Gi elevene i oppgave å se en tekst på tegnspråk. Du finner mange tekster til avlesning på for eksempel www.erher.no eller på elevkanalen. Elevene skal se teksten, og finne de ulike bøyene som ...
 • 3DL- Tredimensjonal læring

  23.03.2020 | Nettressurs

  ...begreper og fenomener til. Elevene kan aktivt utforske modellene, få opplest navnene på de ulike delene og se nøyere på små deler. Dette hjelper elever som har vansker med begrepsforståelse, fordi de får mulighet ...
 • Ungdomsskolen neste

  15.10.2018 | Kapittel

  ...disse dager begynner Andrea på ungdomsskolen, og vi må slippe henne videre. – Sårt for oss, men godt å se at Andrea er klar. Hun gleder seg og forteller oss det i snakkeboka. Vi har forberedt overgangen til ...
 • Tidlig språkkartlegging, til barnets beste?

  01.02.2019 | Artikkel

  ...prinsippet «til barnets beste».   Artikkelen er publisert i Norsk tidsskrift for logopedi. (4/2018) s.11-24 Se Marianne Klems doktorgradsarbeid om temaet. Marianne Klem og Bente Hagtvet Norsk tidsskrift ...
 • Til leseren

  03.09.2018 | Kapittel

  ...no/laringsressurser/syn/veileder-om-opplaring-i-punktskrift-mobilitet-og-bruk-av-tekniske-hjelpemidler/. Se kapitlet om bruk av tekniske hjelpemidler. Disse to veilederne må derfor leses parallelt. Innholdet ...
 • Kommunikasjonsreglene - hørsel og lesing

  02.04.2018 | Artikkel

  - ikke snakk i munnen på hverandre. Fortell hva som er årsaken når du ler. Husk at det er umulig å se på to ting på én gang. Bruk gjerne gester som peking eller hodevending for å understreke budskapet ...
 • Språk, tale, lese- og skrivevansker

  10.02.2020 | Kapittel

  ...alternativ og supplerende (ASK) kommunikasjon kan brukes Syn- og hørselsvansker bør utelukkes og utredes. se mer på våre syn og hørsel sider.