Til hovedinnhold
Viser 381–390 av 740 treff.
 • Gi tilgang til bøker for elever

  16.06.2018 | Tjeneste

  ...skolens ID og passord  Når du er logget inn, får du se en liste over elever ved skolen som er registrert som lånere. Klikk på navnet til aktuell elev for å se hvilke skolelydbøker eleven låner.  Sjekk at elever ...
 • Forutsetninger for gode leseferdigheter hos hørselshemmede barn og unge

  02.04.2018 | Artikkel

  ...må være uanstrengt, slik at barnet kan uttrykke egne meninger og innhente informasjon og kunnskap (se På vei til å bli en god leser. Sjekkliste A). Eleven trenger også en bred kunnskapsbase og begreper ...
 • Flerspråklighet og digital undervisning

  11.01.2021 | Artikkel

  Flerspråklige elever i ungdoms- og videregående skole kan utnytte hjemmespråket sitt i digital undervisning. Se hvordan i forslag til oppgaver og aktiviteter. Flerspråklig refleksjon og undring kan fremme både kunnskaper ...
 • Forventninger

  01.03.2022 | Kapittel

  ...tolk? Det kan oppleves litt rart når barnet ikke ser på deg hele tiden, men på tolken. Du skal likevel se på og forholde deg til barnet underveis i samtalen. Vær oppmerksom på barnets respons på det du sier ...
 • AÁBC-sánit

  07.02.2019 | App

  ...øve på å lese ord. På nivå 1 får eleven se et bilde, høre ordet og skal så velge det riktige ordet av de tre ordene som vises på skjermen. På nivå 2 får eleven se et ord som han skal lese, deretter kan ...
 • Treningsprogram for tale og stemme

  29.06.2022 | Kapittel

  ...munnvik. 2. En-stavelsesord Det er vanligvis lettest å begynne med en konsonant i fremlyd. Prøv deg frem. K = konsonant, V = vokal      1  KV  pa, pe, pi, po, pu, py, pæ, pø, på      2  KKV  pra, pre, pri, pro ...
 • 10 tips for deg som jobber med barn med CVI

  16.04.2021 | Artikkel

  ...videre. Her har du ti tips for ditt arbeid med barn med CVI #1: Forstå barnet Bli kjent med barnet Se hele barnet, ikke kun hvordan det bruker synet sitt Få informasjon om barnet fra foreldrene og andre ...
 • Tidlig identifikasjon av dysleksi

  02.06.2020 | Artikkel

  ...eller bytter ut en lyd (f.eks. hva er siste lyd i «prest», hva blir «bake» hvis du bytter ut /b/ med /k/). Mange studier har vist at fonemisk bevissthet er den enkeltfaktor som best predikerer vansker med ...
 • Social Networks

  22.02.2015 | Kartleggingsmateriell

  Networks kom i norsk utgave i 2006. Materiellet er utviklet i USA av Sarah Blackstone og Mary Hunt Berg (se Augmentative Communication Inc.). Materiellet består av manual og noteringshefte i elektronisk utgave ...
 • Syn og fysisk tilrettelegging i barnehagen

  16.06.2016 | Artikkel

  ...stolper og lekeapparat. Refleksvester La voksne ha refleksvester på utendørs slik at de er lette å se. Faste plasser Møbler, leker og pedagogisk materiell bør ha faste plasser. Hold orden. Merking Bruk ...