Til hovedinnhold
Viser 451–460 av 740 treff.
 • Informasjon til skoleeiere og enhetsledere

  10.09.2019 | Artikkel

  ...vanligvis gode rammer og engasjement. Ansatte som skal gjennomføre opplæringen må ha lyst til dette, og se behov for å utvikle seg videre. Det anbefales at enhetsleder sørger for at personalet får avsatt nok ...
 • Matematikkopplæring i et bimodalt tospråklig klasserom

  24.06.2016 | Artikkel

  ...og kommunikasjon. Hvis ikke, blir symbolene bare innholdstomme "kruseduller". Som et eksempel kan vi se på krusedullene nedenfor. Vi oppfatter tallene 5 og 3, men vi forstår ikke situasjonen. ₣₫љồџ   5   ₫ồ₣₫џ ...
 • Geometri for blinde

  15.06.2016 | Artikkel

  Mangekanter og romfigurer Du kan lage dynamiske modeller. Lag en firkant ved å tre tråd gjennom et sugerør. Se tips på matematikksenteret.no Bruk vanlig emballasje som modeller for romfigurer, eller kjøp romfigurer ...
 • TEACCH gir struktur og oversikt

  19.03.2022 | Kapittel

  ...sosiale situasjoner og instrukser, de går ofte glipp av viktig informasjon, og har ofte vanskelig med å se helhetenr. Dette fører ofte til et stort behov for struktur og forutsigbarhet. Struktur fører til trygghet ...
 • Sånn vil jeg ha det

  02.10.2020 | Bok/hefte

  ...legge bedre til rette for barnet, - både på system og individnivå. Det er viktig å få eleven til å se behovet for, og godta den tilpasningen og tilretteleggingen de trenger på skolen og på skolefritidsordningen ...
 • Kidspiration Maps

  15.02.2022 | App

  ...flytter på supergrouperen. Se bildet nedenfor. Med Kidspiration maps kan du også endre visningen til tankekartet eller SuperGrouperen slik at du får det opp en skrivevisning.Se bildet nedenfor. Denne visningen ...
 • Lese digitalt med forstørringsprogram

  02.09.2019 | Kapittel

  ...lupefunksjon. Lupen kan være nyttig for eksempel når du skal se på et kart eller detaljer i et bilde. Da har du oversikt samtidig som du kan bruke lupen til å se detaljer. Du bruker musen til å flytte lupen på skjermen ...
 • Opplevelser som teller

  27.01.2016 | DVD

  Vennesla. Vi møter Jakob (4) som stortrives når han får være med å dekke bord, telle tallerkener og se på mønster. Dina (4) går i naturbarnehage som bruker naturen som arena for matematisk oppdagelsesjakt ...
 • En annen vei - om opplæring av elever med traumatisk hjerneskade

  02.02.2016 | DVD

  ...riktige tiltak kommer seint i gang. Om vanskene oppstår seinere i forløpet kan det også være vanskelig å se sammenhengen med en tidligere skade. Det er også en risiko for at problemene blir forstått som utrykk ...
 • Synstap og digitale ferdigheter

  10.06.2016 | Artikkel

    Digitale ferdigheter er én av fem grunnleggende ferdigheter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Se veileder om å nå kompetansemålene for elever med synsvansker.  Det er flere grunner til at elever med ...