Til hovedinnhold
Viser 461–470 av 766 treff.
 • Livskvalitet og etiske overveielser

  13.06.2022 | Kapittel

  ...arbeidet med denne gruppen. Etisk refleksjon handler om å utforske en sak systematisk. Det gjør at vi kan se noe fra flere sider og få nye perspektiver. Avveining Team som arbeider med personer med multifunksjonshemming ...
 • Språklig organisering

  20.03.2023 | Kapittel

  Når personen skal begynne å bruke en digital kommunikasjonsløsning er det viktig å se på hvordan språket og ordforrådet kan og bør organiseres. Hvordan oppbyggingen av innholdet bør være påvirkes av kartlegging ...
 • Photo Mapo

  26.06.2018 | App

  ...valg for display, karttype og zoom. Ved å trykke på "Preview" kan du se en forhåndsvisning. Trykk på pilene øverst til høyre for å se bildet ditt med ulike oppsett. For å lagre bildene du lager, må du trykke ...
 • Les opp markering eller skjerm

  15.10.2021 | Kapittel

  ...kan det være vanskelig å markere tekst, da symbolene for markering er små og kan være utfordrende å se.   Denne videoen viser funksjonen Les opp markering: Med alternativet Les opp skjerm slipper du å markere ...
 • Sårbarhet ved tolket samhandling

  07.02.2022 | Kapittel

  ...over at de ikke forstår. Barn må få tid til å utvikle sin kompetanse i det å samhandle via tolk. De må se at voksne kommuniserer via tolk og selv få mulighet til å snakke med andre via tolk, med støtte fra ...
 • Oppdage hørselstap

  19.10.2016 | Artikkel

  ...nyfødte før mor og barn forlater sykehuset. Foreldre får dermed tidlig informasjon om et mulig hørseltap. Se hvordan screening av hørsel skjer hos nyfødte.  Helsestasjon følger vanligvis opp med screening av ...
 • Relasjonsbygging

  14.09.2020 | Kapittel

  ...vanskelig å ha en én-til-én-samtale om vanskelige temaer. Dette oppleves ofte lettere dersom de slipper å se den andre personen inn i øynene og at dere har et annet felles fokus. Ved å bruke digitale spill kan ...
 • De ytre øyemusklene

  21.05.2015

  ...nederste).   Disse bevegelsene forutsetter et fint avstemt samarbeid mellom øyemusklene. Hvis du ønsker å se mot venstre, trekker høyre øyes mediale, rette muskel og venstre øyes temporale, rette muskel seg sammen ...
 • Epler

  08.06.2016 | Artikkel

  ...adjektivet han/hun rullet fram på terningen. Be eleven om å lage en setning hvor han bruker adjektivet. Se etter adjektiv mens du leser i en bok. La eleven si hvert adjektiv mens læreren leser resten av ordene ...
 • Jeg er glad

  13.06.2016 | Artikkel

  ...begynnelsen, for eksempel: Kari er glad når det er vår. Spør eleven hvordan de føler det i ulike situasjoner. Se videoen Paperman. Snakk om hva en stumfilm er, og at selv om det ikke er noen som snakker i filmen ...