Til hovedinnhold
Viser 481–490 av 766 treff.
 • Tolkens oppgaver

  02.02.2022 | Kapittel

  ...tolken sin jobb? Barn forholder seg til tolken på en litt annen måte enn voksne. De forstår at de kan se på tolken for å få med seg hva som blir sagt på talespråk. Men for barna, så er tolken også en voksenperson ...
 • Relasjonsbygging

  14.09.2020 | Kapittel

  ...vanskelig å ha en én-til-én-samtale om vanskelige temaer. Dette oppleves ofte lettere dersom de slipper å se den andre personen inn i øynene og at dere har et annet felles fokus. Ved å bruke digitale spill kan ...
 • De ytre øyemusklene

  21.05.2015

  ...nederste).   Disse bevegelsene forutsetter et fint avstemt samarbeid mellom øyemusklene. Hvis du ønsker å se mot venstre, trekker høyre øyes mediale, rette muskel og venstre øyes temporale, rette muskel seg sammen ...
 • Epler

  08.06.2016 | Artikkel

  ...adjektivet han/hun rullet fram på terningen. Be eleven om å lage en setning hvor han bruker adjektivet. Se etter adjektiv mens du leser i en bok. La eleven si hvert adjektiv mens læreren leser resten av ordene ...
 • Jeg er glad

  13.06.2016 | Artikkel

  ...begynnelsen, for eksempel: Kari er glad når det er vår. Spør eleven hvordan de føler det i ulike situasjoner. Se videoen Paperman. Snakk om hva en stumfilm er, og at selv om det ikke er noen som snakker i filmen ...
 • Faageles bijjiemaahtoe

  01.01.2015 | Kapittel

  ...dejtie almetjidie mah giehpiedamme jallh faatoes nuepieh utnieh njaalmeldh soptsestidh. Reakta ASK:se reaktavåaromem åtna ööhpehtimmielaaken mietie § 2-16 jïh § 3-13. bïhkedimmie ASK:n bïjre lea akte bielie ...
 • Preposisjoner

  08.06.2016 | Artikkel

  ...lenker til Google og Youtube gir mulighet for å hente inn bilder som representerer preposisjonen, og se video. Søk etter ordet - gjerne på engelsk, så får du flere treff Husk å bruke talemaskinen aktivt ...
 • Substantiv

  08.06.2016 | Artikkel

  ...lenker til Google og Youtube gir mulighet for å hente inn bilder som representerer substantivene, og se video. Søk etter ordet - gjerne på engelsk, så får du flere treff Husk å bruke talemaskinen aktivt ...
 • Første skoledag – spørsmål

  08.06.2016 | Artikkel

  ...talemaskin til å intervjue andre elever i klassen og i andre klasser ved hjelp av spørsmålene fra boka. Se etter andre bøker på riktig lesenivå som inneholder spørsmål. Les boka sammen. Be eleven å si ordene ...
 • Hvem har særlig behov for struktur og forutsigbarhet?

  22.10.2019 | Kapittel

  ...særlig behov for struktur og forutsigbarhet? For å svare på dette spørsmålet, er det hensiktsmessig å se nærmere på ferdighetene du trenger for å mestre det motsatte, altså kaos og stress. En persons evne ...