Til hovedinnhold
Viser 731–740 av 769 treff.
 • Usher Syndrom

  11.01.2022 | Kapittel

  Når barnet er i aktivitet brukes synet gjerne først for å finne likevekt i kroppen, deretter for å se og registrere omgivelsene rundt seg. Foreldre og andre rundt barnet må gi det tid til å finne balansen ...
 • Snakk om stamming med apper

  12.06.2020 | Artikkel

  ...selv i ulike situasjoner. Eksempel: 1.Begynn gjerne med å utforske et utvalg følelser gjennom lek. Se om dere klarer å etterligne utvalgte emojis. 2.La barnet velge emojis som beskriver seg selv. «La oss ...
 • Ulike typer lesevansker

  28.05.2020 | Artikkel

  ...språkforståelse.  En betydelig andel elever med dysleksi har også mer omfattende språkvansker. En måte å se dette på, er at de fonologiske vanskene som ligger til grunn for dysleksi, ofte forekommer i rammen ...
 • Måltid

  07.09.2022 | Kapittel

  ...forstå at justeringsmulighetene er større med et mer presist grep.  Bruk prinsippet med referansehånd (se hånd over hånd)  Vite hvor tallerkenen er og hvor maten ligger. Oppfordre barnet til å bruke begge ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...modelerer ved hjelp av elevens kommunikasjonsform og bidrar til å bedre elevens språkmiljø. Eleven kan se videoen så mange ganger hen har behov for. Pass på at du bruker et avspillingsformat som eleven kan ...
 • Arduino - mikrokontroller

  19.08.2021 | Kapittel

  ...veldig vanskelig å lese, selv om kontrasten er god. En lupe eller lese-tv kan være til hjelp for å se små detaljer. Nærbilde av tilkoblingspunkter på Arduino UNO Tilkobling av ledninger og utstyr er svært ...
 • Mer om tiltak

  28.06.2016 | Artikkel

  ...irettesettinger. Relasjonsbygging og empati En viktig læring for personalet er å forstå barnet og prøve å se situasjonen ut fra barnets perspektiv. Vår forståelse av de vanskene det innebærer for barnet, er grunnlaget ...
 • Leselist

  04.09.2019 | Kapittel

  står også på samme linje på leselisten. I vanlig tekst er dette greit, men på skrivebordet vil du se tekster tilknyttet flere ikoner på samme punktlinje. Det kan virke forvirrende for den som ikke er ...
 • Among the Sleep

  28.02.2018 | App

  Spillpedagogene har gjennomført et undervisningsopplegg for videregående. For forslag til aktuelle kompetansemål, se https://spillpedagogene.com. Flere av spørsmålene de nevner på sine sider er gode å bruke også på lavere ...
 • PECS (metode for kommunikasjon)

  18.03.2022 | Kapittel

  ...kan gjennomføre mange repetisjonar. Bruk aktivt det som er notert ned under forsterkarkartlegginga. Se animasjonsfilm om fase 1, overlevering (Youtube) Overlevering i fase 1. Foto: Anita Sande.  Fase 2: ...