Til hovedinnhold
Viser 201–210 av 3141 treff.
 • Overgang og skolestart for barn med spesialpedagogiske behov

  01.03.2016 | Artikkel

  ...utfordringer og muligheter i planlegging og samarbeid om overgang for barn med spesialpedagogiske behov.  Samarbeid og kunnskapsoverføring mellom barnehage og skole er nødvendig for et godt læringsutbytte og en ...
 • Språk og kommunikasjon for barn med nedsatt hørsel (0-6 år)

  23.06.2016 | Artikkel

  Samspill og kommunikasjon med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring både språklig, sosialt, emosjonelt og intellektuelt. Nedsatt hørsel kan hindre samspill og kommunikasjon. Nedsatt ...
 • Små blinde barn og lek med seende, pedagogens rolle

  19.02.2019 | Artikkel

  Et prosjekt gjennomført av Bente Corneliussen og  Torill Skjærseth Statped. «The world seeks infants who can see, but infants who cannot see must learn to seek the world” (Foulke & Hatlen, 1992) Prosjektet ...
 • Victor Reader Trek - Multimediaspiller og GPS for synshemmede

  17.01.2019 | Artikkel

  Reader Trek (VRT) er en kombinert GPS og DAISY-spiller som du kan bruke med én hånd. Victor Reader Trek (VRT) er en kombinasjon av DAISY-spilleren Victor Reader Stream og GPS-enheten Trekker Breeze. Du kan ...
 • Slik snakker du med barn og unge om kriser

  14.10.2021 | Seksjon

  ...snakke om det som skjer i verden. Vektlegg barnas språklige og kognitive utviklingsnivå med tanke på hva dere snakker om, hvordan dere snakker og hvilke ord som er aktuelle. Her er noen ressurser du kan bruke ...
 • Hva vet vi om korona og de sårbare barna?

  20.04.2021 | Artikkel

  ...sårbare barna og koronasituasjonen. Her er noe av det vi fant av erfaringer, kunnskap og forskning. Illfoto_korona_sårbare_barn Vi har søkt i ulike kilder i alt fra sosiale medier til forskning og har oppsummert ...
 • «Spør oss»-tjenesten gir hjelp og skaper ideer

  30.09.2022 | Artikkel

  ...brukerundersøkelse som ble gjennomført mellom september 2021 og mars 2022. De som har svart, er både foresatte, PP-rådgivere og andre fra UH-sektor, helse og voksne på vegne av seg selv. De aller fleste, 70 %, ...
 • Hvordan kartlegge stamming og løpsk tale hos flerspråklige?

  20.06.2024 | Artikkel

  ...tale eller andre forhold?  Å tilegne seg et nytt språk kan føre til f.eks. nøling, omformuleringer og repetisjoner, etc. Det vil derfor være nyttig å hente inn opplysninger som kan belyse situasjonen fra ...
 • – Tegn og visuell støtte er nyttig for alle

  01.03.2024 | Artikkel

  ...tegnspråklæreren. Her deler hun noen råd og tips ut ifra mangeårig erfaring som tegnspråklærer. Bilde av Solfrid Jacobsen Solfrid Jacobsen jobber i Divisjon for tegnspråk og døvblindhet og er lærer på Statpeds deltidsopplæring ...
 • Normering og utgivelse av kartleggingsverktøyet "Differensialdiagnostisk kartlegging av språklydsvansker"

  27.11.2018 | Artikkel

  ...språklydsvansker. Det finnes ikke normerte kartleggingsverktøy på norsk. I prosjektet vil vi utarbeide og normere et differensialdiagnostisk kartleggingsverktøy for norske barn med språklydsvansker. Statped ...