Til hovedinnhold
Viser 151–160 av 176 treff.
 • Informasjonsdeling på Facebook

  27.01.2022 | Kapittel

  Facebook: https://www.facebook.com/statped/ Vi bruker Facebook-siden vår til å informere om nyttig spesialpedagogisk innhold og ressurser på statped.no tjenester og tilbud fra oss til pedagogisk-psykologisk tjeneste ...
 • Lydbokprosjektet

  16.05.2017 | Bok/hefte

  ...forskjeller i formål (å skulle produsere et kommersielt konkurransedyktig produkt versus et spesialpedagogisk tilrettelagt hjelpemiddel) også føre til ulike prioriteringer i produksjonen. Her kan det kommende ...
 • Tiltak i skole

  10.02.2020 | Kapittel

  ...eventuelt foreldresamtykke til. De som bør få beskjed og informasjon er skoleledelsen, helsesøster, spesialpedagogisk ansvarlig på skolen, sosiallærer, kontaktlærer, andre lærere som har eleven. De andre elevene ...
 • Klasseledelse

  22.10.2019 | Kapittel

  ...strukturert og gjenkjennelig uansett time og lærer. Dette er spesielt viktig for elever med spesialpedagogiske behov. Bruk av symboler eller fargekoder i malen for «den gode timen» skaper ytterligere oversikt ...
 • Nordsamisk fonemtest

  27.10.2021 | Kartleggingsmateriell

  ...barnet slik at det kan ettersi ordet. Målet er at barnet sier alle ordene  Statped (Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) Prosjektgruppe: Lone Nergård Boine, Marit Inger Pulk, Gunn Marit Thomassen, Kirsten ...
 • Davvisámegiel fonemtesta

  27.10.2021 | Kartleggingsmateriell

  ...dahje geavaha eará sojahanhámi. Mihttu lea ahte mánná dadjá ulbmilsáni  Statped (Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) Prosjektgruppe: Lone Nergård Boine, Marit Inger Pulk, Gunn Marit Thomassen, Kirsten ...
 • Sakkyndig vurdering

  21.06.2022 | Kapittel

  ...tilbud som i stor grad er individuelt tilpasset. Gode sakkyndige vurderinger trengs for at spesialpedagogiske tilbud skal bli tilfredsstillende. Vurderingene legger grunnlaget for at skolen kan gjøre et ...
 • Overganger

  15.06.2022 | Kapittel

  Hvor lenge gjør jeg det?  Hva skal jeg gjøre etterpå?  Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning (udir.no) ...
 • SATS og SPRÅK 4 på sørsamisk

  08.01.2016

  ...observert på sitt morsmål. SATS og SPRÅK 4 er tilrettelagt og oversatt til sørsamisk av Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD). Screenings og observasjonsmateriellet finnes allerede på nordsamisk. Sats og ...
 • Hvordan gjennomføre omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  For at omvendt undervisning skal gi økt læringsutbytte for elevene med spesialpedagogiske behov, må ressursene være godt tilpasset. Det er viktig at du tar utgangspunkt i elevens kognitive, språklige og ...