Til hovedinnhold
Viser 151–160 av 189 treff.
 • Informasjonsdeling på Facebook

  27.01.2022 | Kapittel

  Facebook: https://www.facebook.com/statped/ Vi bruker Facebook-siden vår til å informere om nyttig spesialpedagogisk innhold og ressurser på statped.no tjenester og tilbud fra oss til pedagogisk-psykologisk tjeneste ...
 • Klasseledelse

  22.10.2019 | Kapittel

  ...strukturert og gjenkjennelig uansett time og lærer. Dette er spesielt viktig for elever med spesialpedagogiske behov. Bruk av symboler eller fargekoder i malen for «den gode timen» skaper ytterligere oversikt ...
 • – Får lede dyktige dedikerte ansatte

  29.11.2022 | Artikkel

  ...virkelige verden. Vi er i praksisfeltet og jobber kunnskapsbasert. Barn, unge og vokse med spesialpedagogiske opplæringsbehov fortjener å møte nettopp dette – gode tilbud basert på beste tilgjengelige ...
 • Utredning av ADHD, Tourettes syndrom, OCD og autismespekterforstyrrelser

  28.03.2022 | Artikkel

  ...helt vesentlig for at brukeren og barnehagen/skolen skal få god hjelp. Statped  kan bistå med spesialpedagogisk kartlegging Målgruppe PPT, skole, foreldre og barnet/eleven. Mål er å gi barn, unge eller voksne ...
 • Nordsamisk fonemtest

  27.10.2021 | Kartleggingsmateriell

  ...barnet slik at det kan ettersi ordet. Målet er at barnet sier alle ordene  Statped (Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) Prosjektgruppe: Lone Nergård Boine, Marit Inger Pulk, Gunn Marit Thomassen, Kirsten ...
 • Davvisámegiel fonemtesta

  27.10.2021 | Kartleggingsmateriell

  ...dahje geavaha eará sojahanhámi. Mihttu lea ahte mánná dadjá ulbmilsáni  Statped (Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) Prosjektgruppe: Lone Nergård Boine, Marit Inger Pulk, Gunn Marit Thomassen, Kirsten ...
 • Sakkyndig vurdering

  21.06.2022 | Kapittel

  ...tilbud som i stor grad er individuelt tilpasset. Gode sakkyndige vurderinger trengs for at spesialpedagogiske tilbud skal bli tilfredsstillende. Vurderingene legger grunnlaget for at skolen kan gjøre et ...
 • Overganger

  15.06.2022 | Kapittel

  Hvor lenge gjør jeg det?  Hva skal jeg gjøre etterpå?  Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning (udir.no) ...
 • SATS og SPRÅK 4 på sørsamisk

  08.01.2016

  ...observert på sitt morsmål. SATS og SPRÅK 4 er tilrettelagt og oversatt til sørsamisk av Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD). Screenings og observasjonsmateriellet finnes allerede på nordsamisk. Sats og ...
 • iTranslate Voice

  27.07.2016 | App

  ...tale mellom mange språk. Den er ideell til bruk i fremmedspråk- eller engelsktimer, både i spesialpedagogisk sammenheng og i elevgrupper generelt. Den egner seg godt for elever som skal lære seg grunnleggende ...