Til hovedinnhold
Viser 171–180 av 189 treff.
 • Samisk forståelse av funksjonsnedsettelser

  29.11.2017 | Artikkel

  ...bør også ta hensyn til samisk språk og kultur og tilpasses lokale behov og forhold. Samisk spesialpedagogisk tjeneste (SEAD) kan bistå kommuner og fylkeskommuner med å gi likeverdige og tilpassede tjenester ...
 • Inkludering av samiske barn med særskilte behov

  31.10.2017 | Artikkel

  ...mindre om den ordinære opplæringen er godt tilpasset. Dette krever allmennlærere som også har spesialpedagogisk kompetanse og dermed kompetanse til i større grad å møte særskilte behov i den ordinære undervisningen ...
 • Rådgivning og veiledning på individnivå

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...viktig. Veiledningen ses i et helhets- og livskvalitetsperspektiv og omfatter i tillegg til det spesialpedagogiske aspektet mestring av en hverdag med kritisk syke barn, forebygging av utbrenthet og så videre ...
 • Opplæring av tospråklige barn

  09.08.2018 | Artikkel

  ...i dialog og utforskning av språket hvilket innhold man har brukt språket om Når et barn har spesialpedagogiske behov er det spesielt viktig at både foreldre og andre som er sammen med barnet, bruker et ...
 • Å undervise i lesing på videregående skole

  17.06.2020 | Artikkel

  ...å vite hvordan man kan undervise disse elevene er det mulig å hente ut et hefte fra statped Spesialpedagogisk leseundervisning, en veileder, av Godøy og Monsrud. Der er også mulig å søke etter annen informasjon ...
 • Guldal Lále

  21.11.2018 | App

  ...stimulere barnet til at det som presenteres blir ledsaget av lydproduksjon og imitasjon. Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD)/Statped. Sametinget har ved å bevilge ressurser muliggjort å gjennomføre dette ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og overganger fra barnehagen

  04.05.2020 | Artikkel

  ...gjennom praksis og tilbakemeldinger. Les om sakkyndig uttalelse og årsrapporter i Veilederen Spesialpedagogisk hjelp (Udir) Overgangen mellom barnehage og skole Barnet som bruker ASK må få fortsette å bruke ...
 • Universelle tiltak i skolen

  15.06.2022 | Kapittel

  ...mestringsområde Listen over er eksempel på universelle tiltak som ikke nødvendigvis handler om spesialpedagogiske tiltak, men tiltak det er mulig å få til innenfor tilpasset opplæring. Elever med ADHD er svært ...
 • Embracelet

  19.05.2022 | App

  ...folkehelse og livsmestring samt i fagene norsk, samfunnsfag og engelsk. Tilpasninger for elever med spesialpedagogiske behov Det at spillet er tekstbasert og uten tale vil være en fordel for en elev med nedsatt ...
 • Hverdagsbyen

  30.09.2021 | Artikkel

  ...av programmeringen. Prosjektet kan med noe tilrettelegging fungere godt for barn med ulike spesialpedagogiske behov. Under overskriften pedagogisk bruk lenger ned på siden, finner du forslag til hvordan ...