Til hovedinnhold
Viser 1141–1150 av 2733 treff.
 • Hvem har særlig behov for struktur og forutsigbarhet?

  22.10.2019 | Kapittel

  Det er ulike grunner til at barn har behov for særlig tilrettelegging for en strukturert og forutsigbar hverdag i barnehage og skole. Det dreier seg spesielt om barn og unge med: eksekutive vansker på grunn ...
 • Observasjon av aktivitetar

  06.10.2023 | Kapittel

  ...kan det vere formålstenleg å observere barnet i aktivitetar som stiller ulike krav til synssansen. I grovmotoriske aktivitetar kan det til dømes observerast om barnet meistrar grovmotoriske aktivitetar som ...
 • Flerspråklighet

  04.08.2023 | Kapittel

  ...norsk. Har barnet mangelfull språkforståelse på norsk, enten på grunn av for lite erfaring med norsk språk eller på grunn av en utviklingsmessig språkforstyrrelse (DLD)? Skyldes vanskene med matematikk ...
 • Gjenkjenning og identifisering av følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  ...på barnet, komme det i møte, ta imot følelsen. Bekreft gjerne først en følelse hos barnet med ord, stemmebruk, gjenstand eller berøring, før du begynner å beskrive og utforske følelsen nærmere. Med lei ...
 • Informasjon om førstespråket/ morsmålet

  02.08.2023 | Kapittel

  ...hjelp av intervju eller spørreskjema, omtales ofte som det beste alternativet for å kunne vurdere barnets førstespråkkompetanse (Bishop et al., 2017). Foreldreintervjuet ALDeQ er utviklet for å innhente ...
 • Råd og vink

  24.04.2023 | Kapittel

  Mange tegnspråklige barn deltar på fritidsaktiviteter med tolk. Som trener/leder for idrett og kulturtilbud, familie, eller en del av nettverket til tegnspråklige barn, er det ikke gitt at du vet hvordan ...
 • Kontrastiv undervisningsmetodikk

  02.04.2018 | Artikkel

  ...vet hvilke aspekter av de to språkene som er like, vet man også hvilke aspekter man vil ha problemer med og bør fokusere på. Kontrastive undervisningsmetoder innebærer blant annet: å sammenligne først språklige ...
 • Inkludering og sosial deltakelse

  07.02.2023 | Kapittel

  ...norsk barnehage- og skolepolitikk. Inkludering og deltakelse er av stor betydning for den enkeltes livskvalitet, tilhørighet og for å kunne oppleve meningsfulle aktiviteter og dager. Barnehager og skoler ...
 • Sånn er Jeg, og Sånn er det

  27.01.2016 | Nettressurs

  ...heftet her. Mange barn og unge har nedsatt funksjonsevne. Vi håper at DVD-ene bidrar til å skape inkluderende læringsarenaer og gode sosiale fellesskap for alle på skolen din. Sammen med DVD-ene følger et ...
 • Karsten og Petra kjører brannbil

  03.05.2016 | App

  Bildebok-app med norsk tegnspråk, tale og tekst. Karsten og Petra opplever mange nye ting når barnehagen besøker en brannstasjon. Barna får sitte i en brannbil, og jammen får de også stå i kurven når den ...