Til hovedinnhold
Viser 121–130 av 3119 treff.
 • Spill i skolen

  30.08.2017 | Tema

  Egenskaper i spill gir gode muligheter for å tilrettelegge og tilpasse, skape aktiv læring og ufarliggjøre samarbeid. Med en pedagogisk innramming kan underholdningsspill fungere som en inkluderende læringsaktivitet ...
 • Tilrettelegging for elever med stamming - hva kan lærerne gjøre?

  03.06.2021 | Video

  ...elever med stamming en bedre hverdag. For elever med stamming er det viktig med god støtte fra de voksne rundt barnet. Som lærere kan man bidra til en bedre skolehverdag gjennom støtte og tilpasning. I denne ...
 • Holdninger og skambelagte tema knyttet til stamming og løpsk tale

  20.06.2024 | Kapittel

  Stamming kan være tabu- og skambelagt og det finnes ulike holdninger til både stamming og løpsk tale. Det kan være nyttig å se disse holdningene i en større sammenheng for å forstå hva som kan ligge bak ...
 • Kartlegging av stamming og løpsk tale hos flerspråklige

  21.06.2024

  ...pilotversjon av et nytt kartleggingsskjema utformet for å bistå logopeder i deres arbeid med flerspråklige barn, unge og voksne som kan ha stamming og/eller løpsk tale. Skjemaet er strukturert i to hoveddeler: ...
 • Stamming og overgang mellom grunnskole og vidaregåande skole

  11.03.2022

 • Lavt læringsutbytte og frafall i videregående skole i Nord Norge

  27.11.2018 | Artikkel

  ...med ulike opplæringsbehov. Målet for prosjektet er å finne fram til faktorer som gjør at eleven blir i den videregående opplæringen og fullfører skolegangen. Ved å få fram kunnskap om hva som bidrar til ...
 • Selvstendighet og mestring i hverdagen

  02.05.2022 | Artikkel

 • Løpsk tale i voksen alder

  16.10.2020 | Artikkel

  ...påvirker kommunikasjon med andre gjennom hele livet i større eller mindre grad. Personer med løpsk tale kan føle seg annerledes og misforstått uten å ha innsikt i hvordan egen tale oppleves av andre. Mange voksne ...
 • Tiltak – tidlig innsats i barnehagen

  28.08.2014 | Seksjon

  Tiltak for barn i barnehage med konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker, høyt aktivitetsnivå og manglende impulskontroll. De kan også ha vansker med sosialt samspill, språk og kommunikasjon. Les mer om ...
 • Lære i og på – beskrivelse

  08.06.2016 | Artikkel

  ...preposisjonene ”i” og ”på”. Fokusord I På Bok Fisk Garasje Glass Hatt Fjell Tallerken Sandkasse Spade Bord Brødrister Vann Huskelapp (PDF) Materiell Bok: Lære i og på (PDF) Oppgaver Modellere bruken av "i" og "på" ...